Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Głównym założeniem jest uregulowanie zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Obecne przepisy są dość ogólne i rodzą pytania zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników.

Oznaczenia GTU w plikach JPK_VAT

Oznaczenia GTU w plikach JPK_VAT

Od 01.10.2020 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Zmiany dotyczą wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

Zmiany w koncesji paliw ciekłych

Zmiany w koncesji paliw ciekłych

W dniu 8 IX 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które zmienia treść rozporządzenia z dnia 27 XI 2019 roku w sprawie wykazu paliw ciekłych

Prawo jazdy w telefonie

Prawo jazdy w telefonie

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument między innymi zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania go przy sobie i okazywania podczas kontroli....