Skrócenie norm czasu pracy

Skrócenie norm czasu pracy

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany kodeksu pracy, celem skrócenia normy tygodniowego czasu pracy – w założeniu posłów, którzy wnieśli go do procedowania, aktualne 40 godzin zastąpiłaby norma 35 godzinna

Ustawa o aktywności zawodowej

Ustawa o aktywności zawodowej

Min. Rodziny i Polityki Społecznej, celem unowocześnienia i podwyższenia sprawności urzędów pracy i podmiotów odpowiedzialnych za aktywizację bezrobotnych, przygotowało projekt ustawy o aktywności zawodowej

Skrócenie norm czasu pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy, nowelizacja wprowadza możliwości kontroli przez pracodawcę trzeźwości pracowników oraz definiuję pojęcie pracy zdalnej

Postępowanie z udziałem konsumentów

Postępowanie z udziałem konsumentów

W alercie na temat planowanych zmian KPC pojawiła się informacja o możliwości wprowadzenia całkowicie nowego postępowania odrębnego, jakim będzie postępowanie z udziałem konsumentów

Postępowanie z udziałem konsumentów

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

W alercie na temat planowanych zmian KPC pojawiła się informacja o zmianach dotyczących postępowania egzekucyjnego, dziś przybliżymy Państwu, jakich nowości należy oczekiwać