Dla kogo split payment?

Dla kogo split payment?

Metoda podzielonej płatności została wprowadzona w celu zmniejszenia luki w podatku od towarów i usług: płacąc za fakturę w formie przelewu kwota podatku VAT trafia na specjalne subkonto odbiorcy płatności

Dla kogo split payment?

Korekta stawek amortyzacyjnych

Ustawy o podatku dochodowym przewidują różne metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podstawową z nich jest metoda liniowa

Jaki ryczałt dla informatyka?

Jaki ryczałt dla informatyka?

Dziś o ryczałcie dla informatyka – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, wyjaśniamy kiedy stawka ryczałtu wynosi 12%, a kiedy wynosi ona 8,5%

Praca zdalna – już jutro!

Praca zdalna – już jutro!

Ponownie przypominamy, że 7 kwietnia wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do porządku prawnego – poniżej odpowiedzi na pytania, mogące wystąpić w trakcie wdrażania nowych procedur

Praca zdalna – już jutro!

Praca zdalna – już za dwa tygodnie!

W kwietniu wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do polskiego porządku prawnego – to może być ostatni dzwonek na wdrożenie mechanizmów uwzględniających te zmiany

Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone sukcesji – to naturalny etap w cyklu życia każdej rodzinnej firmy, a właściciele będą musieli się z nią zmierzyć w momencie przekazania firmy kolejnemu pokoleniu

Dla kogo split payment?

Ukryte zyski w estońskim CIT

Niewątpliwą zaletą ryczałtu od dochodów spółek, nazywanym również estońskim CIT, jest brak opodatkowania dochodu, do czasu gdy pozostaje on w spółce, lub zostaje przeznaczony na jej dalszy rozwój