Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania nie oznacza umorzenia długów i nie musi wiązać się z definitywnym zakończeniem sprawy. Wierzycielowi przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sukces Kancelarii

Sukces Kancelarii

r. pr. Jadwiga Kędzierska oraz adw. Marcin Zawistowski uzyskali zabezpieczenie kilku nieruchomości polegające na zakazie ich zbywania i obciążania (oraz wpisie stosownych wzmianek do ksiąg wieczystych)

Nowa era doręczeń

Nowa era doręczeń

Ustawą z dnia 18 XI 2020 r. nałożono obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który pozwoli na możliwość korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Pomysł KNF na ugody Banków z Frankowiczami

Pomysł KNF na ugody Banków z Frankowiczami

Przewodniczący KNF poinformował, że znalazł idealne „lekarstwo” na tzw. spory frankowe. W swoich wypowiedziach wskazał, że takie działanie ma uchronić sektor bankowy przed dalszą falą porażek w Sądach i ogromnymi kosztami ponoszonymi przez Banki.

Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie zmian prawnych, pozwalających na zabezpieczenie majątku rodzinnego. Ustawą mają zostać wprowadzone fundacje rodzinne, które mają się stać podstawowym narzędziem sukcesji.

Zwrot pieniędzy dla przewoźników

Zwrot pieniędzy dla przewoźników

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 28 października 2020 roku wydał wyrok odnośnie dyrektywy nakładającej obowiązek ustalenia wysokości opłat za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej.

Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Głównym założeniem jest uregulowanie zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Obecne przepisy są dość ogólne i rodzą pytania zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników.