Nawet 3 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.

17.04.2023 | Wiadomości

Taki zarzut postawiono naszym klientom, przewożącym dużą ilość bydła żywcówką. Zdaniem policji ich pojazd nie spełniał norm, a zwierzęta były transportowane w warunkach niezapewniających im bezpieczeństwa, a także w sposób uniemożliwiający dostęp do nich w trakcie kontroli.

Policja dokonała aresztowania naszych klientów, a także zabezpieczyła pojazd oraz zwierzęta. Po naszej interwencji udało się jednak uniknąć tymczasowego aresztowania, a klienci opuścili areszt za poręczeniem majątkowym. To ogromny sukces aplikanta adwokackiego Filipa Jurczaka.

Poza więzieniem, wspomniane przestępstwo może nieść za sobą także zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Sąd ma też obowiązek orzec nawiązkę nawet do 100 tysięcy złotych na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Każdego roku rośnie liczba wyroków orzekających karę bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami. Kontrole są rutynowe i odbywają się coraz częściej. W ciągu ostatnich 2 miesięcy, aż 3 naszych klientów zostało zatrzymanych pod tym samym zarzutem.

Ta sytuacja powinna stanowić przestrogę dla każdego rolnika trudniącego się między innymi przewozem zwierząt. Pokazuje jak poważne konsekwencje może spowodować niedopełnienie obowiązków z zakresu przewozu zwierząt. Niedopełnienie tych obowiązków może doprowadzić do odpowiedzialności karnej, wysokich kar finansowych ale przede wszystkim do orzeczenia środka karnego polegającego na zakazaniu prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem zwierząt.

Wymagania wobec przewozu żywych zwierząt jasno wskazuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Zachęcamy do ich sprawdzenia, wdrożenia, a nawet konsultacji z prawnikami, którzy pomogą wykonać stosowny audyt i dostosować procedury do właściwych przepisów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, nieodpłatnie udostępniamy opracowanie aplikanta adwokackiego Pawła Kopytowskiego, dotyczące obowiązków przewoźników w zakresie transportu zwierząt. Liczymy, że ten dokument pomoże Państwu na stworzenie odpowiednich warunków przewozu. Zaznaczamy, że dokument ten ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autorzy:

Filip Jurczak

Aplikant adwokacki
+48 733 809 890 | f.jurczak@kglegal.pl

Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | p.kopytowski@kglegal.pl