e-Doręczenia – nowy obowiązek spółek prawa handlowego i nie tylko

18.10.2023 | Compliance

e-Doręczenia będą głównym narzędziem porozumiewania się podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego z organami administracji publicznej od 10 grudnia 2023 r. W niniejszym artykule omówimy czemu dokładnie będą służyć e-Doręczenia, kto będzie obowiązany do posiadania adresu elektronicznego oraz jak uzyskać taki adres.

e-Doręczenia – czym są i kto jest obowiązany do posiadania adresu elektronicznego

Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych, organy administracji publicznej będą doręczały korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres elektroniczny, wpisany do bazy adresów elektronicznych, który każda spółka prawa handlowego oraz inne osoby obowiązane będą posiadać. Wprowadzenie e-Doręczeń ma na celu usprawnić procesy administracyjne oraz ograniczyć do minimum koszty korespondencji. Tradycyjna korespondencja listowna zostanie zastąpiona elektroniczną, co ułatwi i przyspieszy prowadzenie postępowań.

Wprowadzane e-Doręczenia mają na celu jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata, zachowanie tajemnicy korespondencji, niezafałszowanie (integralność) przesyłanych danych, zapewnienie dostępu do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru, dostępu do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji oraz mają na celu możliwość szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.1

Skutek e-Doręczeń

Pisma doręczone na adresy elektroniczne przez organy administracji publicznej będą wywierały taki sam skutek prawny jak pisma doręczone drogą tradycyjną, za pomocą listów poleconych.

Kto ma obowiązek założyć adres elektroniczny?

Zgodnie z art. 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych od 10 grudnia 2023 r., do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany:

  • osoby wykonujące wolny zawód, tj. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz;
  • podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy tj. spółki prawa handlowego.

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców po 10 grudnia 2023 r.

Od dnia 10 grudnia 2023 r. każdy nowo wpisany podmiot do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy otrzymuje automatycznie adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczna usługa rejestrową. Oznacza to, że spółki prawa handlowego po tej dacie nie będą musiały składać stosownych wniosków o nadanie takiego adresu.

Jednoosobowe działalności gospodarcze a e-Doręczenia

Jednoosobowe działalności gospodarcze będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych dopiero od 1 października 2026 r. Jednakże nie uniemożliwia to jednoosobowym działalnościom gospodarczym założenia adresu do doręczeń elektronicznych przed tą datą i komunikowania się z organami administracji publicznej, co może okazać się wygodną drogą do komunikacji z urzędami.

Powyższe nie jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że każdy podmiot niewymieniony powyżej może posiadać adres do doręczeń elektronicznych, w celu kontaktu z organami administracji publicznej.

Jednoosobowe działalności gospodarcze wpisane do CEIDG po 1 stycznia 2024 r.

Również sytuacja w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG po 1 stycznia 2024 r. jest tożsama jak spółek prawa handlowego, które zostaną wpisane po 10 grudnia 2023 r. Adres do doręczeń elektronicznych dla jednoosobowych działalności gospodarczych będzie tworzony automatycznie

Jak otrzymać adres elektroniczny do e-Doręczeń?

Aby spółce prawa handlowego bądź osobie wykonującej zawód wymieniony powyżej nadano adres do doręczeń elektronicznych, zobowiązana jest ona do złożenia stosownego wniosku, który jest wypełniany i składany online pod adresem – link.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 18 października 2023 r.


  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004495 ↩︎

autorzy:

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl

Natalia Jaszczołt

Aplikant adwokacki
+48 797 761 354 | n.jaszczolt@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl