Europejski podatek minimalny

11.03.2024 | Podatkowe to i owo

W ostatnim czasie. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazała się informacja o projekcie ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ma implementować do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej, tzw. Dyrektywa Pillar 2.

Celem tej dyrektywy jest zapobieganie erozji podstawy opodatkowania. Jednym z narzędzi, które ma temu zapobiegać jest ustalenie minimalnego podatku dochodowego. Jak jednak informowaliśmy w naszym cyklu z 20.11.2023 r. w Polsce obowiązuje już minimalny podatek dochodowy. Czy zatem będziemy mieć dwa podatki minimalne? Ministerstwo Finansów na razie nie wypowiedziało się jaka będzie relacja Pillar 2 do obowiązującego już podatku minimalnego. Zachodzą jednak między nimi zasadnicze różnice.

Obowiązujący obecnie podatek minimalny dotyczy wszystkich podatników CIT posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowych grup kapitałowych. Znajduje on zastosowanie w dwóch przypadkach:

  1. Poniesienia straty ze źródła innego, niż zyski kapitałowe,
  2. Udziału dochodów innych niż zyski kapitałowe, w przychodach innych, niż zyski kapitałowe mniejszy niż 2%.

Podatek ten wynosi 10% określonej w ustawie podstawy opodatkowania.

Pillar 2 nie będzie przede wszystkim dotyczył wszystkich spółek, a jedynie największych krajowych i międzynarodowych grup przedsiębiorców, tzn. osiągających globalnie przychody powyżej 750 mln euro rocznie. Ponadto warunkiem zapłaty tego podatku jest płacenie podatku dochodowego w efektywnej stawce poniżej 15%. Będzie on płacony w państwie siedziby spółki dominującej, chyba że państwo to nie wdrożyło przepisów dyrektywy. Podatek nie zakłada stałej stawki podatku. Ma on bowiem charakter wyrównawczy. Podatnicy będą musieli zapłacić go w takiej wysokości, by efektywna stawka podatku dochodowego i wyrównawczego łącznie wyniosła 15%.

Wdrożenie Pillar 2 będzie wymagać rozbudowanego systemu raportowania w celu określenia efektywnej stawki podatku całej grupy, jak i poszczególnych jej członków. Część państw członkowskich UE, które rozpoczęły wcześniej prace nad implementacją dyrektywy testuje narzędzia informatyczne pozwalające dokonywać raportowania w sposób elektroniczny. Tymczasem w Polsce planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów projekt ma być jednak przedstawiony w marcu. Przepisy ustawy miałyby natomiast obowiązywać od 2025 roku.

O procesie wdrażania Pillar 2 do polskiego porządku prawnego będziemy Państwa na bieżąco informować.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 11 marca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl