Grzegorz Latosek dla fintek.pl

31.10.2022 | Media

Grzegorz Latosek przedstawia prawne aspekty tworzenia popularnych memów oraz gier cyfrowych. Prawna klasyfikacja tych dóbr to dość skomplikowana kwestia.

https://fintek.pl/prawo-autorskie-a-memy/