Konfiskata pojazdu w myśl nowelizacji kodeksu karnego

08.11.2023 | Compliance

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzi możliwość konfiskaty pojazdu kierowcy. Zgodnie z nowelizacją za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz w innych określonych w ustawie sytuacjach, kierowcy będzie groziła konfiskata pojazdu.

Sąd obligatoryjnie orzeknie konfiskatę pojazdu w trzech sytuacjach, gdy:

  1. kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości,
  2. kierowca jechał w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu 2 lat,
  3. kierowca spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia – dotyczy również kierowców trzeźwych.

W powyżej wymienionych przypadkach nie ma możliwości odstąpienia od konfiskaty pojazdu.

W sytuacji zaistnienia jednego z tych trzech przypadków:

  1. w pierwszej kolejności Policja tymczasowo zatrzyma pojazd na okres do 7 dni,
  2. następnie pojazd zostanie zabezpieczony przez prokuratora,
  3. po przeprowadzeniu postępowania sądowego Sąd orzeknie konfiskatę pojazdu.

Co w sytuacji gdy nie jechaliśmy swoim autem?

Jeżeli pojazd jakim poruszał się sprawca nie był jego własnością (np. był to samochód w leasingu, samochód firmowy) sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek równowartości pojazdu.

Wartość samochodu zostanie określona na podstawie:

  • ubezpieczenia AC – pod uwagę zostanie wzięta wartość pojazdu wskazana w polisie ubezpieczeniowej,
  • w przypadku braku ubezpieczenia AC – pod uwagę zostanie wzięta średnia wartość pojazdu na podstawie powszechnie dostępnych danych,
  • jeżeli nie będzie możliwe oszacowanie średniej wartości pojazdu to wartość pojazdu zostanie określona na podstawie opinii biegłego.

Co w sytuacji gdy przestępstwo popełni kierowca zawodowy?

Jeżeli przestępstwo popełni kierowca zawodowy wykonujący czynności zawodowe na rzecz pracodawcy nie będzie miał zastosowania przepadek pojazdu. W takiej sytuacji kierowcy będzie groziła wyłącznie nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 marca 2024 roku.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 8 listopada 2023 r.

autor:

Filip Jurczak

Aplikant adwokacki
+48 733 809 890 | f.jurczak@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl