Koniec z covidem dla pracowników

30.06.2023 | O pracy po pracy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia na terytorium Polski zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Nastąpi to z dniem 1 lipca 2023 roku. Spowoduje to wycofanie licznych rozwiązań wprowadzonych celem ułatwienia pracodawcom i pracownikom życia w związku z koronawirusem.

BHP i badania okresowe

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić zaległe szkolenia BHP – w terminie do 60 dni od dnia 1 lipca 2023 roku. Dodatkowo będzie on zobowiązany do uzupełnienia brakujących badań okresowych – w tym przypadku termin wynosi 180 dni od dnia 1 lipca 2023 roku.

Urlopy

Spora zmiana czeka nas również w zakresie urlopów – wyłączona zostanie możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (niewykorzystanego w latach poprzednich, w wymiarze 30 dni urlopu), we wskazanym przez siebie terminie, bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planów urlopowych.

Fikcja doręczeń

Bardzo istotną zmianą będzie ustanie obowiązywania przepisu, który wskazywał, że nieodebranych pism nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz przed upływem 14 dni od dnia odwołania tego stanu. Oznacza to w praktyce, iż cała korespondencja (w tym nieodebrane wypowiedzenia) staną się skutecznie doręczone.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Skutkiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego będzie również utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, którzy dotychczas przebywali i pracowali w Polsce na podstawie ustaw wydawanych na skutek koronawirusa. Pobyt takiej osoby będzie musiał zostać zalegalizowany w terminie 30 dni od dnia 1 lipca 2023 roku. Analogicznie pracodawcy będą mieli 30 dni na uzyskanie dla pracownika zezwolenia na pracę.

Warto przy tym podkreślić, że terminy te nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, których pobyt zalegalizowany został na skutek wydania ustaw związanych z pomocą Ukrainie.

Oczywiście nie są to wszystkie zmiany, jakich możemy się spodziewać w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wydaje się jednak, że powyższe podsumowanie zawiera wszystkie te, które są najbardziej istotne i doniosłe.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2023 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Marta Chodzińska

Adwokat
+48 22 856 36 60 | m.chodzinska@kglegal.pl