Międzynarodowa Rejestracja znaku towarowego za pośrednictwem EUIPO

25.08.2022 | Technoglogy

Ochrona znaków towarowych, które wykorzystujemy do oznaczania towarów i usług naszego przedsiębiorstwa, poza granicami Polski lub Unii Europejskiej, może wydawać się na pierwszy rzut oka problematyczna. Wielu przedsiębiorców może bowiem obawiać się konieczności znalezienia prawnika w danym kraju lub konieczności prowadzenia postępowania zgłoszeniowego w obcym języku. Faktycznie, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania bezpośredni przed urzędem w wybranym państwie. Możemy skorzystać jednak z drugiej znacznie korzystniejszej drogi postępowania. Mianowicie, jeżeli mamy już zarejestrowany znak towarowy w danym państwie, możemy za pośrednictwem właściwego urzędu w tym państwie dokonać rejestracji międzynarodowej w innym państwie lub państwach. Takim „urzędem pochodzenia” może być również Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Posiadanie zarejestrowanego Znaku Towarowego Unii Europejskiej umożliwia nam więc rejestrację naszego znaku w procedurze międzynarodowej, bez konieczności rozpoczynania procedury bezpośrednie w danym kraju.

Co istotne, pośrednikiem w rejestracji międzynarodowej znaku, w każdym przypadku, jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Tak więc, za pośrednictwem EUIPO zgłaszamy wniosek o rejestrację do WIPO, która rozpatruje nasze zgłoszenie, a następnie przekazuje je do urzędów w państwach, które wskazaliśmy jako miejsca, gdzie znak ma zostać zarejestrowany. Co należy podkreślić, WIPO jedynie potwierdza zgodność zgłoszonego znaku ze znakiem zarejestrowanym w urzędzie pochodzenia. Właściwy urząd w państwie, gdzie znak ma zostać zarejestrowany, oceniał będzie nasz znak towarowy według tych samych kryteriów, co znaki towarowe rejestrowane bezpośrednio w tym urzędzie, i może odmówić nam rejestracji. Zgodnie z ustawodawstwem danego państwa, taki urząd wyznaczy również termin na wnoszenie sprzeciwów przez uprawnionych z uprzednio zarejestrowanych znaków. Jeżeli taki sprzeciw okaże się skuteczny, rejestracja w tym państwie będzie niemożliwa. Oczywiście odmowa rejestracji w jednym z państw, które wskazaliśmy nie oznacza, że taka sama decyzja zapadnie w innym państwie.

Podsumowując, dokonanie rejestracji międzynarodowej może okazać się znacznie lepszym i wygodniejszym sposobem na rejestrację znaków towarowych, niż rejestracja ich w poszczególnych państwach, w szczególności jeżeli prowadzimy działalność międzynarodową.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Paweł Filipek

Aplikant adwokacki
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl