Nowelizacja Prawa budowlanego – kierowniku budowy sprawdź, jak zmienią się Twoje obowiązki!

08.09.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Nowelizacja Prawa budowlanego coraz bliżej, więc w tym tygodniu przybliżymy Państwu temat, który szczególnie powinien zainteresować kierowników budowy. Chcemy dzisiaj wskazać na zmieniony zakres ich obowiązków od 19 września 2020 r.

Przede wszystkim nowelizacja wprowadziła do Prawa budowlanego nowy art. 45a, który doprecyzowuje obowiązki kierownika budowy wynikające z art. 22 tej ustawy. Zgodnie z dodanym artykułem do obowiązków kierownika budowy należeć będzie:

  1. zabezpieczenie terenu budowy lub rozbiórki;
  2. potwierdzenie wpisem do dziennika budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego;
  3. umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. BHP – przy czym obowiązek ten będzie dotyczył budów, na których przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie minimum 20 pracowników lub przewidywani zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

Warto wskazać, że w przypadku, gdy przepisy Prawa budowlanego nie wymagają ustanowienia kierownika budowy, to zgodnie z art. 45a ust. 2, obowiązki wymienione powyżej nakładane są na inwestora. Inwestorzy powinni o tym pamiętać i rozpoczynając swoje inwestycje dokładnie z tymi obowiązkami się zapoznać.

Ponadto, nowym i bardzo istotnym obowiązkiem kierownika budowy, wprowadzonym do Prawa budowlanego, jest konieczność okazania aktualnego projektu budowlanego na każde żądanie organu nadzoru budowlanego. Obowiązek ten wynika z art. 36b ust. 3 znowelizowanej ustawy.

Z uwagi na uchylenie art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego, który nakładał na kierownika budowy obowiązek prowadzenia dziennika budowy, obowiązek ten wynika teraz z art. 45 ust. 3 ustawy.

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez kierownika budowy tablicy informacyjnej, ustawodawca zdecydował się na dodanie art. 45b, który zawiera regulacje dotyczące tablicy informacyjnej, w szczególności jej kształt oraz wytyczne odnośnie do napisów, które się na niej znajdują, jak również przez jaki okres tablica powinna być umieszczona w miejscu prowadzenia robót.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o nowym rozwiązaniu mającym zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a już za tydzień omówimy dla Państwa wprowadzenie mechanizmu tzw. „żółtej kartki” w przypadku nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl