Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany po wydarzeniach w escape roomie

01.09.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Czternasty alert z cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” został poświęcony znowelizowanym przepisom Prawa budowlanego wprowadzającym dodatkowe, obligatoryjne zabezpieczenia w momencie planowanej zmiany sposobu użytkowania danego obiektu budowlanego lub jego części.

Otóż, powyższe zabezpieczenia będą miały obowiązkowe zastosowanie przy dokonywanej zmianie polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z dodanym art. 71 ust. 2a Prawa budowlanego w wersji obowiązującej od dnia 19 września 2020 roku do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z nadchodzącą nowelizacją Prawa budowlanego, będzie należało dodatkowo, a co najważniejsze – obowiązkowo dołączyć specjalnie przygotowaną przez profesjonalistę, specjalistyczną ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wobec powyższego, w przypadku dokonywania zmiany przeznaczenia danego lokalu mieszkalnego na przykład na przedszkole bądź przekształcenia pomieszczenia stanowiącego piwnicę w wielolokalowym budynku mieszkalnym (tzw. bloku mieszkaniowym) na tzw. escape room, konieczne i obowiązkowe będzie sporządzenie oraz uzyskanie fachowej, profesjonalnej ekspertyzy przeciwpożarowej.

Autorzy opisanych zmian ustawodawczych, najpewniej pamiętali tragiczne w skutkach wydarzenie, która miała miejsce w koszalińskim escape roomie w styczniu 2019 roku. Stąd też wprowadzili w przepisach powyższy obowiązek sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu. Powyższa, nowo wprowadzona regulacja prawna ma na celu przede wszystkim zapobiec takim zmianom przeznaczenia, które z uwagi na niedochowanie wymagań przeciwpożarowych, mogłyby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

Opisywane przepisy wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przedmiotowej nowelizacji tj. po upływie 6 miesięcy licząc od dnia 18 marca 2020 roku.

Reasumując, podkreślenia wymaga fakt, iż analizowane znowelizowane przepisy Prawa budowlanego, nakładające obowiązek uzyskania branżowej ekspertyzy, mają przede wszystkich dokonać swego rodzaju wzmocnienia kwestii związanych z bezpieczeństwem, właśnie w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie ulega zatem wątpliwości, że nowelizacja Prawa budowlanego przełoży się na zmiany w dotychczasowych, codziennych działaniach oraz czynnościach podejmowanych przez organy architektoniczne.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: https://kglegal.pl/nowelizacja-prawa-budowlanego-jak-zmienia-sie-warunki-przylaczenia-do-sieci-wod-kan/, a już za tydzień tematem analizy będzie kwestia związana z tym jak zmienią się obowiązki kierownika budowy.

Jeszcze nie jest za późno, by zapisać się i wziąć udział w kolejnym, bezpłatnym webinarze organizowanym przez nasz Dział Nieruchomości, jeszcze dzisiaj o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://kglegal.clickmeeting.com/nowelizacja-prawa-budowlanego-najwazniejsze-zmiany/register

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patrycja Zalewska

Prawnik
+ 48 600 883 415 | p.zalewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl