Obniżenie wymiaru czasu pracy

25.08.2020 | Webinary

W pierwszym webinarze nowego cyklu przedstawione zostały wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, prawa mamy w związku z powrotem do pracy, terminy na złożenie wniosku, zgoda pracodawcy, respektowanie przerw na karmienie dziecka.