Cudzoziemcy i prawo imigracyjne

Dział prawa imigracyjnego naszej kancelarii istnieje od 2017 roku i od tamtej pory nieustannie się w rozwija oraz doskonali jakość świadczonych usług. Do zespołu należą doświadczeni prawnicy, których praca wyznacza standardy obsługi Klientów współpracujących z nami w zakresie prawa imigracyjnego. Współpraca z naszymi Klientami to nasz największy atut – dzięki sprecyzowanym, jasnym regułom wzajemnej komunikacji, zasadom współdziałania oraz ustalania indywidualnego planu działania w każdej sprawie, nasi Klienci są świadomi naszej rzetelności i troski o końcowy efekt naszej współpracy z nimi. Misją działu jest satysfakcja Klienta, dlatego każda opinia na temat pracy naszych prawników stanowi fundament zmian na lepsze. Nieustanne dążenie do doskonałości pozwala nam nie tylko świadczyć usługi coraz lepszej jakości – sprawia również, że pasjonujemy się naszą pracą, a czas na nią poświęcony jest dla nas przyjemnością. Członkowie naszego zespołu współpracują nie tylko z Klientem, ale również pomiędzy sobą. Kultura pracy oparta jest na chęci współpracy i wzajemnej pomocy, dzięki czemu doświadczenie jednej osoby stanowi doświadczenie wszystkich i tym samym pozwala nam wszystkim zwielokrotnić efekty naszych działań. Wspólnie dążymy do jeszcze większej satysfakcji naszych Klientów – stale wyznaczamy sobie kolejne, coraz bardziej ambitne cele w tym zakresie i sukces w tym zakresie jest naszą jedyną możliwością.

W ramach naszych zadań prowadzimy sprawy z zakresu zarówno legalizacji pobytu jak również pracy. Dla naszych Klientów uzyskujemy wszelkiego rodzaju zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zaświadczenia o zameldowaniu, numery PESEL, jak również reprezentujemy ich w kontaktach z organami administracji rządowej oraz samorządowej. Pomagamy również w przyspieszeniu toku postępowań, które z różnych przyczyn nie zostały rozpatrzone w terminie. Dokładamy wszelkich starań, by udział Klienta został ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum.

Lider Zespołu

Zespół