Paweł Kaczorek

Prawnik

Paweł Kaczorek swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując od 2017 r. w Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. oraz w organach sądownictwa. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych  z pobytem i pracą cudzoziemców na terytorium RP. W ramach swojej praktyki zajmuje się również prawem pracy.  Jako lider działu przykłada dużą uwagę do efektywności i wydajności pracy zarówno swojej, jak i podwładnych.

Przewodzi zespołowi w ramach przeprowadzanych audytów  prawnych dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Nadzoruje proces uzyskiwania dokumentacji legalizującej pobyt i pracę. Doradza klientom, wyznaczając kroki, jakie należy podjąć w celu legalnego zatrudnienia cudzoziemców oraz pomaga przy rozpatrywaniu najbardziej skomplikowanych przypadków związanych z legalnością pobytu i zatrudnienia. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców w postępowaniach legalizacyjnych toczących się w Urzędach Wojewódzkich oraz przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jak również doradza przy strategii rozwoju przedsiębiorstw. W ramach prowadzonych postępowań zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży budowlanej, IT, logistycznej, morskiej, wysokich technologii.

Prowadzi szkolenia w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP,w czasie których przekazuje swoją wiedzę przedsiębiorcom i osobom zarządzającym kadrami w spółkach w całej Polsce.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Pawła Kaczorka:

  •   Kompleksowa obsługa prawna postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
  •   Doradztwo prawne w zakresie legalności zatrudnienia pracowników niebędących obywatelami Polski;
  •   Tworzenie długofalowych planów zatrudnienia dla przedsiębiorców opierających działalność na pracownikach spoza Unii Europejskiej;
  •   Kompleksowe doradztwo prawne przy zakładaniu spółek oraz działalności gospodarczych przez cudzoziemców na terytorium RP.