Paweł Kaczorek

Prawnik

Paweł Kaczorek swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując od 2017 r. w Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. oraz w organach sądownictwa. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców na terytorium RP. W ramach swojej praktyki zajmuje się również prawem pracy.

Prowadzi szkolenia w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, w czasie których przekazuje swoją wiedzę przedsiębiorcom i osobom zarządzającym kadrami w spółkach w całej Polsce.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Pawła Kaczorka:

  • Kompleksowa obsługa prawna postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
  • Doradztwo prawne w zakresie legalności zatrudnienia pracowników niebędących obywatelami Polski;
  • Tworzenie długofalowych planów zatrudnienia dla przedsiębiorców opierających działalność na pracownikach spoza Unii Europejskiej;
  • Kompleksowe doradztwo prawne przy zakładaniu spółek oraz działalności gospodarczych przez cudzoziemców na terytorium RP.