Marek Parzyński

Wspólnik

Marek Parzyński jest wspólnikiem w kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy oraz pomysłodawcą i twórcą Działu Nowych Technologii.

Jest prezesem i współwłaścicielem Games Incubator Sp.z o.o. (producent i wydawca gier komputerowych) oraz PWAY Sp. z o.o. (wykorzystująca technologię blockchain platforma zbierająca pomysły na gry komputerowe z całego świata) – spółki z grupy notowanej na GPW PlayWay S.A., zarządza PlayWay School.

Akcjonariusz i członek kilkunastu rad nadzorczych w spółkach Grupy PlayWay. W Ultimate Games S.A. – spółce notowanej na głównym parkiecie GPW pełni rolę przewodniczącego rady nadzorczej.

Od 2010 roku – praktycznie od początku popularyzacji w Polsce, jest doradcą i aktywnym promotorem w obszarze technologii blockchain i cyfrowych walut. Współzałożyciel i członek zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz arbiter w Sądzie Polubownym działającym przy Izbie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – ukończył z tytułem magistra jednocześnie Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest doktorantem SGH w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw.

Język obcy: angielski, niemiecki