Prawo autorskie

W ramach zakresu prowadzonych czynności Zespół Kancelarii doradza w sprawach związanych z prawem autorskim. Zespół z sukcesem chroni podmioty w związku ze zwalczaniem nieuprawnionego użycia chronionych marek, zwalczaniu podrabiania produktów, bezprawnego wykorzystania chronionych nazw w zakresie wytwarzania (produkcji) lub dystrybucji na terytorium Polski lub z terytorium Polski.

Do obowiązków działu należy m.in. przygotowywanie umów związanych z prawami własności intelektualnej (w tym kompleksowych umów o współpracy obejmujących problematykę praw własności intelektualnej, umów wydawniczych, umów o stworzenie utworu, umów o przeniesienie praw autorskich), a także kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną własności intelektualnej, w tym tworzenie indywidualnej polityki ochrony własności intelektualnej w działalności konkretnych podmiotów.

Przygotowujemy umowy dotyczące autorskich praw majątkowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Ponadto zespół przygotowuje umowy dotyczące eksploatacji utworów.

Lider Zespołu

Zespół