Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik

Mateusz Grosicki swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2012 r. w znanych i cenionych warszawskich i kieleckich kancelariach adwokackich zajmując się głównie obsługą przedsiębiorców. Uczestniczy w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży energetycznej i wydobywczej. Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Prawa na Chicago Kent Collage of Law.  W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Przywiązuje dużą uwagę do kwestii etycznych wykorzystując jednocześnie wszystkie możliwości jakie dają przepisy prawa. W ramach praktyki reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.

Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi. W zakresie prawa własności przemysłowej zajmuje się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych, znaków towarowych i licencji na użytkowanie znaków towarowych prowadzonych przez Urząd Patentowy RP.

Przewodzi zespołowi w ramach prowadzonych procesów audytu oraz wdrożenia procesów związanych z ochroną danych osobowych. W ramach praktyki zajmuje się prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa handlowego. Jeden z prelegentów nagradzanego wydarzenia „Artyści przeciw nienawiści”. Aktywnie działa w ramach Fundacji Stop Hejterom!

W ramach prowadzonych postępowań zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej, wydobywczej, tekstylnej, kosmetycznej. Prowadzi windykacje należności w imieniu klientów na każdym etapie postępowania. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami wszystkich szczebli. Specjalizuje się w sporach z zakresu przenoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na gruncie kodeksu spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej.

Prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski z prawa bankowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest autorem publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte na lubelskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest również członkiem Kieleckiego Towarzystwa Prawniczego którego celem jest ochrona praw człowieka oraz przeciwdziałanie przemocy. Adwokat Mateusz Grosicki często występuje w roli eksperta udzielając wywiadów w prasie i telewizji. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Członek podzespołu ds. instrumentów finansowych grupy roboczej ds.rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Języki: angielski, rosyjski

Ważne projekty prowadzone przez mecenasa Mateusza Grosickiego w ostatnim czasie:

  • Kompleksowa obsługa prawna postępowań karnych i karnoskarbowych w zakresie oszustw podatkowych, karuzel, przestępczości zorganizowanej w tym grup narkotykowych o charakterze zbrojnym;
  • kompleksowa obsługa prawna audytu i wdrożenia procedur ochrony danych osobowych w spółkach;
  • obsługa procesów windykacji należności;
  • przygotowywał procesy związane z uzyskiwaniem licencji na użytkowanie znaków towarowych dla spółek prawa handlowego;
  • koordynuje i kieruje wewnętrznymi biurami prawnymi w spółkach prawa handlowego w zakresie windykacji należności;
  • obsługa sporów sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym  w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych;