RODO oraz ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy usługi prawne doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO. W dzisiejszym otoczeniu przedsiębiorcy są coraz częściej narażeni na ataki i próby kradzieży danych co potwierdzają statystki zgodnie z którymi ponad 7000 rekordów danych jest kradzione lub utracone na świecie, co daje więcej niż 10 milionów każdego dnia.

Nasi prawnicy prowadzą audyty przedsiębiorstw w zakresie zgodności dokumentacji i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych z wymaganiami stawianymi przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). We współpracy z zewnętrznymi podmiotami dokonujemy również analizy i minimalizowania ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem i cyfrową ochroną danych.

Ponadto nasi specjaliści oferują kompleksową obsługę w zakresie wdrażania i obsługi procesów w ramach przepisów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie, umożliwiając Klientom prowadzenie bezpiecznej działalności na polskim rynku, również w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa. Przygotowujemy całość dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych m.in. polityki bezpieczeństwa, rejestry czynności przetwarzania, polityki prywatności, polityki zarządzania systemami teleinformatycznymi, regulaminy pracy zdalnej, klauzule informacyjne oraz inne procedury w zależności od potrzeb i przedmiotu działalności klienta.

W ramach prowadzonej praktyki prowadzimy również szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników oraz Inspektorów Ochrony Danych z wymagań stawianych przez RODO oraz przepisy krajowe.

Doradzamy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych w tym reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

DOŚWIADCZENIE

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
audyt oraz wdrożenie procesów ochrony danych osobowych w spółce akcyjnej będącej jednym z liderów polskiego rynku paliw płynnych
i
audyt oraz wdrożenie procesów ochrony danych osobowych w wiodącej na polskim rynku firmie zajmującej się rekrutacją oraz doradztwem HR
i
audyty oraz wdrożenie procesów ochrony danych osobowych w spółkach deweloperskich
i
audyty oraz wdrożenie procesów ochrony danych osobowych w jednej czołowych agencji pracy tymczasowej

Lider Zespołu

Zespół