Sukcesje

Przedsiębiorco:

  1. Chciałbyś żeby Twój biznes przetrwał dla kolejnych pokoleń?
  2. Czy masz odpowiedni kapitał na zabezpieczenie swoich dzieci i małżonka, gdyby wszystkie zobowiązania biznesowe zostałyby im przekazane „w spadku”?
  3. Czy posiadasz odpowiednie środki na pokrycie odpraw dla pracowników w momencie, gdy Twoi spadkobiercy nie będą zainteresowani kontynuacją Twojej działalności?
  4. Czy na pewno wybrałeś najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności biorąc pod uwagę aspekty podatkowe, odpowiedzialność za zobowiązania oraz postępowanie spadkowe?
  5. Pozostajesz w nieformalnym związku i chciałbyś zadbać o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich?
  6. Masz złożoną sytuację rodzinną i chciałbyś mieć wpływ na rozdysponowanie Twoim majątkiem? (np. dzieci z różnych związków, brak podziału majątku z poprzedniego małżeństwa, brak rozdzielności majątkowej w trwającym małżeństwie)
  7. Prowadzisz biznes w formie spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i chcielibyście wraz z wspólnikiem zabezpieczyć się na wypadek śmierci jednego z Was?

Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, większość przedsiębiorców twierdzi, że sukcesję można przygotować w rok. W rzeczywistości jednak przekazanie majątku jest procesem złożonym i długotrwałym, dlatego ważne jest jego zaplanowanie.

Podjęcie odpowiednich kroków „już teraz” może zapewnić długotrwały i wielopokoleniowy sukces biznesowy.

Odpowiednie zaplanowanie sukcesji to nie tylko zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa i zabezpieczenie finansów firmowych, to również zabezpieczenie majątku prywatnego.

Przy planowaniu sukcesji bardzo ważny jest dobór właściwych rozwiązań prawnych, który wymaga uwzględnienia szeregu okoliczności. Inne rozwiązania będziemy przewidywali dla firmy funkcjonującej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, inne dla firm rodzinnych i inne dla osób prowadzących spółki prawa handlowego.

Pamiętaj, sukcesja to nie tylko prawidłowe sporządzenie testamentu, pozostaje tu jeszcze wiele innych aspektów prawnych i podatkowych. Ważne jest uświadomienie sobie przez przyszłego spadkodawcę możliwości jakie dają mu uregulowania prawne. Sama sukcesja przedsiębiorstwa jest pojęciem szerokim i obejmuje zarówno aspekty majątkowe jak i aspekty związane z przekazaniem zarządzania firmą.

Czy zastanawiałeś się jakie mogą być skutki braku odpowiedniego zaplanowania sukcesji?
Brak planowania sukcesji i przygotowania biznesu pod względem prawnym na przejęcie po śmierci jej właściciela oznacza dziedziczenie według reguł ustawowych przewidzianych przez kodeks cywilny, co skutkuje rozdrobnieniem majątku i w konsekwencji często prowadzi do upadku firmy, a nierzadko również do konfliktów rodzinnych. Warto zatem zadbać o należyte zabezpieczenie i przygotowanie sukcesji.

Zespół prawników z Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy przy współpracy innych wyspecjalizowanych podmiotów (doradcy podatkowi, ekonomiści oraz doradcy ubezpieczeniowi) pomoże zaplanować i skutecznie wdrożyć odpowiednie kroki sukcesyjne.

Lider Zespołu

Zespół