Aleksandra Klukowska

Młodszy prawnik

Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracuje od 2020r. Jest studentką III roku prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim zagadnienia związane z prawem cywilnym i prawem karnym.

Wspiera prawników w związku z prowadzonymi przez nich sporami sądowymi zdobywając przy tym doświadczenie zawodowe.