Pieniądz elektroniczny

12.08.2021 | Technoglogy

Rozwój technologiczny wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Innowacje pojawiają się również w usługach finansowych, doczekały się one nawet swojej nazwy, jest to tzw. Fintech. Zdarza się, że konsumenci, a nawet przedsiębiorcy korzystają z danej usługi nie zastanawiając się nad tym czym ona faktycznie jest. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się instytucji pieniądza elektronicznego.

Czym jest pieniądz elektroniczny?

Definicję legalną pieniądza elektronicznego znajdziemy w art. 2 ust. 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W świetle tej Ustawy pieniądz elektroniczny to:

„wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego”.

Cechy pieniądza elektronicznego:

  • posiada określoną wartość pieniężną,
  • jest przechowywany elektronicznie (także magnetycznie),
  • jest wydawany przez podmioty, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności,
  • jest akceptowany również przez podmioty inne niż wydawca pieniądza elektronicznego.

W skrócie można stwierdzić, że jest to pieniądz przechowywany na elektronicznych nośnikach informacji, takich jak na przykład karta płatnicza lub aplikacja w smartfonie, który może być wydawany nie tylko przez banki ale również przez instytucje pieniądza elektronicznego.

Najpopularniejszym nośnikiem jest tzw. karta przedpłacona (karta prepaid). Karty tego rodzaju można zasilać z dowolnego źródła, a przetransferowane środki są zapisywane jako elektroniczne impulsy.

Pieniądz elektroniczny a pieniądz bezgotówkowy

Wiele osób błędnie utożsamia pojęcie pieniądza elektronicznego z pojęciem pieniądza bezgotówkowego (tzw. bankowego). Są to jednak dwie różne instytucje.

W przypadku pierwszego z nich środki przechowywane są elektronicznie, nie są powiązane z rachunkiem bankowym, a zabezpieczane są metodami kryptograficznymi. W przypadku pieniądza elektronicznego nie ma pośredników przy wykonywaniu transakcji, odbywają się one wyłącznie między dwoma podmiotami, których dotyczy transakcja.

Przy użyciu karty debetowej / kredytowej przepływ środków odbywa się przy uczestnictwie banku, pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi, a wykonana transakcja zapisuje się w historii tych rachunków. Bez autoryzacji ze strony banku przelew środków nie byłby możliwy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozróżnienie mówi się odpowiednio o obrocie elektronicznym i obrocie bezgotówkowym.

Czy można pozostać anonimowy posługując się pieniądzem elektronicznym?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie ma konieczności dokonywania identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości w sytuacji gdy maksymalna kwota przechowywana elektronicznie, a także miesięczny limit transakcji płatniczych nie przekracza 50 euro. Zatem anonimowość jest możliwa jednak do określonej przepisami prawa kwoty. Co istotne ten limit już niedługo ulegnie zmianie, w związku z nowelizacją przepisu od 31 października 2021 r. kwota ta będzie wynosić 150 Euro.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor i redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl