Prawnik Jakub Cybul dla fakt.pl

20.04.2021 | Media

Artykuł Prawnika Jakuba Cybul dotyczący przeciwdziałania mobbingowi w pracy oraz roli pracodawcy w jego zapobieganiu i przeciwdziałaniu. 

https://www.fakt.pl/pieniadze/prawo/mobbing-w-pracy-przeciwdzialanie-mobbingowi-przez-pracodawce/j11gssc