Radca prawny Michał Kijewski dla Forbes

30.11.2023 | Media

Radca prawny Michał Kijewski w felietonie dla Forbes dokładnie analizuje zmiany w zasadach kształtowania polityki przestrzennej gminy, czyli pojawienie się nowych aktów planistycznych – planów ogólnych gminy.

https://www.forbes.pl/opinie/plany-ogolne-gminy-jak-nowelizacja-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu/xs4dm86