Rejestracja określenia „Emmentaler” w charakterze znaku towarowego

14.09.2023 | Technoglogy

Rejestrując znak towarowy, w tym znak towarowy Unii Europejskiej, musimy pamiętać o tym, że właściwy urząd może odmówić rejestracji, jeżeli zgłoszenie nie spełnia określonych wymogów. Najczęściej nie dokonuje się rejestracji znaków towarowych, „które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”, „które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi lub innych właściwości towarów i usług” oraz „które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych”.

Znaki towarowe, które możemy zaliczyć do którejkolwiek z powyższych kategorii określamy jako znaki opisowe. Nie można przyznać ochrony tego typu oznaczeniom, żeby nie uniemożliwiać wykorzystywania ich przez inne podmioty na rynku. W wyroku z 24 maja 2023 r. unijny Sąd w sprawie T-2/21 | Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER) uznał, że emmentaler jest powszechnie rozpoznawany jako rodzaj sera. Dla stwierdzenia czy dane oznaczenie ma charakter opisowy należy przeanalizować jak będzie ono postrzegane przez odbiorców danego rodzaju usług czy towarów. Co za tym idzie, nazwa „emmentaler” za pewne mogłaby zostać zarejestrowana np. na rzecz usług hotelowych, ale w przypadku produktów spożywczych każdy ich nabywca kojarzył będzie to określenie z powszechnie wykorzystywanym na rynku określeniem na rodzaj sera. Takie rozstrzygnięcie Sądu w żaden sposób nie może zaskakiwać, mając na uwadze, że przeciwne prowadziłoby do zablokowania możliwości korzystania z nazwy emmentaler przez inne podmioty działające w branży spożywczej.

Co istotne, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ani Sądy unijne nie muszą wykazać, że znak ma charakter opisowy na całym terytorium Unii Europejskiej, wystarczające jest, że tak będzie postrzegany przez krąg odbiorców na określonym terytorium, w tym przypadku w Niemczech.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie, podmioty rejestrujące znaki towarowe zawsze muszą pamiętać, że ich rejestracja może spotkać się z odmową Urzędu, w sytuacjach gdzie charakter opisowy jest mniej oczywisty, niż w omawianej sprawie, warto podjąć jednak próbę rejestracji.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Paweł Filipek

Adwokat
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl