Ripple Labs odnosi częściowe zwycięstwo w sprawie przeciwko Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

10.08.2023 | Technoglogy

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w grudniu 2020 r. zarzuciła Ripple Labs Inc. przeprowadzenie niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych w postaci tokena XRP, o czym mieliśmy okazję informować w jednym z poprzednich artykułów z cyklu technoglogy.

Powyższa sprawa jest o tyle istotna w perspektywie całej branży, iż dotyczy jednego z wiodących tokenów oraz może mieć bezpośredni wpływ na nadchodzące regulacje oraz podejście samej Komisji, dotychczas wychodzącej z założenia, iż znakomita większość kryptoaktywów stanowi formę papieru wartościowego.

Należy również zauważyć, że orzeczenie w sprawie Ripple vs. SEC, jednej z najgłośniejszych w przedmiocie kryptowalut, nadeszło jeszcze przed przedstawieniem jakichkolwiek rozwiązań federalnych w zakresie aktywów wirtualnych. W porównaniu do Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone pozostają daleko w tyle jeśli chodzi o przedstawienie jasnych wytycznych klasyfikacji tokenów czy chociażby świadczenia usług w przestrzeni Web3, a SEC bazując na raczej zachowawczym, czy wręcz restrykcyjnym podejściu do branży, wytoczył w ostatnim czasie dziesiątki spraw przeciwko emitentom tokenów i scentralizowanym giełdom.

Coinbase, największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych listowana na NASDAQ również walczy z SEC na sali sądowej. Zarówno sprawa Ripple jak i Coinbase opiera się o klasyfikację kryptoaktywów jako papierów wartościowych pod amerykańskim prawem oraz związaną z powyższym koniecznością rejestracji ofert poszczególnych tokenów.

W sprawie Ripple Labs Inc vs. SEC sędzia Analisa Torres jednoznacznie zdecydowała, że publiczna sprzedaż tokenów na giełdzie nie stanowiła naruszenia federalnego prawa regulującego obrót papierami wartościowymi. Sędzia Torres podnosi w orzeczeniu, iż nabywcy tokenów pochodzących z publicznych giełd kryptowalut nie mogli oczekiwać zysków wprost wynikających z działań samego Ripple, odnosząc się tym samym do wyroku Amerykańskiego Sądu Najwyższego, określającego inwestycję pieniędzy we wspólne przedsięwzięcie, w którym to zyski zależą szczególnie od wysiłku innych osób (tzw. Howey Test) jako kontrakt inwestycyjny, a tym samym rodzaj papieru wartościowego. Powyższe ma również związek z charakterystyką obrotu giełdowego. Anonimowe polecenia kupna i sprzedaży nie pozwalają zweryfikować czy dane aktywa oferowane są przez samo Ripple, czy też innego posiadacza XRP.

Z drugiej strony bezpośrednie sprzedaże XRP o wartości 728.9 miliona $ dokonane przez Ripple Labs na rzecz inwestorów instytucjonalnych oraz innych szczególnych nabywców zostały uznane za niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych i jednocześnie częściowe uznanie argumentacji podnoszonej przez SEC w sprawie. Natura marketingu XRP, moment sprzedaży oraz treść propozycji jasno wskazywały, iż inwestorom oferowana jest spekulatywna wartość tokena, której osiągniecie zależało od wysiłku Ripple związanego z rozwojem infrastruktury blockchain oraz samego tokena.

Orzeczenie sądu w sprawie Ripple vs. SEC, postrzegane jest jako jasne wskazanie, że sam token jest odrębny i różni się od kontraktu inwestycyjnego pomimo tego, iż może być jego częścią.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl