Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeciwko Ripple Labs

03.11.2022 | Technoglogy

21 grudnia 2020 r., United States Securities and Exchange Commission (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w skrócie SEC, rozpoczęła batalię mogącą mieć znamienny wpływ na rozumienie charakterystyki kryptowalut w Stanach Zjednoczonych oraz w konsekwencji znaczenie dla całego rynku kryptowalut. Pozew przeciwko Ripple Labs oraz Chrisowi Larsenowi, współwłaścicielowi Ripple, jak również Bradowi Garlinghouse, obecnemu CEO spółki, dotyczy sprzedaży, w rozumieniu SEC, niezarejestrowanych papierów wartościowych przez wspomniane podmioty, w postaci utworzonego przez Ripple Labs tokena XRP. Ripple Labs odpowiada za stworzenie systemu rozliczeń w czasie rzeczywistym, tj. międzynarodową sieć wymiany walut i przekazów pieniężnych, przy której token XRP odpowiada za możliwość prowadzenia transakcji międzynarodowych w ramach tak zwanego XRP Ledger. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ripple.com założeniem jest stworzenie usługi mającej zapewnić instytucjom finansowym oraz pozostałym uczestnikom rynku możliwość prowadzenia tanich i niemalże natychmiastowych transgranicznych transferów pieniężnych i to w związku z powyższym utworzona została sieć RippleNet, w której transakcje w formie kryptowaluty XRP mogą być rozliczane i walidowane w czasie rzeczywistym.

SEC w podniesionym oskarżeniu zakłada, iż Ripple Labs oraz kierownictwo spółki przeprowadzili tak zwany Initial Public Offering (pierwsza oferta publiczna) tokena XRP, który to wedle standardów urzędu stanowił w czasie zbiórki niezarejestrowany papier wartościowy. Zgodnie z treścią skargi, spółka Ripple Labs zebrała fundusze poprzez sprzedaż tokenów XRP w niezarejestrowanych ofertach papierów wartościowych skierowanych do inwestorów w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, jednocześnie spółka w ramach wcześniej określonych pul tokenów oferowała XRP za marketing projektu, tworzenie rynku pod kryptowalutę oraz za świadczenie usług czy pracy na rzecz spółki. Należy w tym momencie zauważyć, iż jest to praktyka niezwykle powszechna w środowisku krypto. Niemalże każdy startujący projekt na pewnym etapie przeprowadza zbiórkę przez sprzedaż tokenów (chociażby w ramach umów Simple Agreement for Future Tokens – SAFT), natomiast z osobami wspierającymi projekt od samego początku, czy to w postaci doradcy, marketera czy obsługi prawnej, rozlicza się w tokenach danego projektu z wykorzystaniem tzw. puli advisory. Według SEC XRP stanowi papier wartościowy. Ogólnie rzecz ujmując papier wartościowy to instrument finansowy będący przedmiotem obrotu, reprezentującym własność, niemającym przy tym żadnej użyteczności. Sztandarowym przykładem są tu, chociażby publiczne notowane akcje spółek giełdowych, emitowane przez dany podmiot w celu zdobycia finansowania. Każda akcja reprezentuje procentowy udział we własności danej spółki, o ile można nią obracać i akcjom zwyczajowo towarzyszy szereg praw, jak chociażby do dywidendy czy głosu w ramach zgromadzenia akcjonariuszy, o tyle akcji nie można zużyć w celu otrzymania danej usługi jak chociażby błyskawiczny międzynarodowy transfer środków co stanowi główną funkcjonalność tokena XRP. W Stanach Zjednoczonych, kluczowym dla określenia charakterystyki transakcji względem “Securities Act” z 1933 r. jest tzw. Howey Test, wypracowany na podstawie sprawy The United States SEC vs Howey Test zakończonej orzeczeniem Amerykańskiego Supreme Court (amerykański odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego) z 1946 r. Najważniejszym czynnikiem, determinującym cechę papieru wartościowego zgodnie z wyżej wymienionym testem, jest wpływ inwestora na ewentualny zysk z umowy inwestycyjnej. Jeśli inwestor jest pozbawiony rzeczywistej kontroli nad wartością danego aktywa, tj. zależy ona praktycznie wyłącznie od działań emitenta danej wartości, to mamy do czynienia z papierem wartościowym. Powyższe można z pewnością odnieść w pewnym stopniu do tokena XRP oraz do znakomitej większości innych tokenów, których wartość zależy przede wszystkim od rozwoju projektu oraz zaplanowanej tokenomii pozostających poza faktyczną kontrolą inwestora. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na fakt, iż SEC nie uznaje Bitcoina za rodzaj papieru wartościowego. Co więcej, spółka Ripple Labs uzyskała w toku postępowania dowód w postaci przemówienia Williama Hinmana na szczycie Yahoo Finance All Markets w 2018 r. z czasu, gdy ten piastował funkcję dyrektora Wydziału Finansów Korporacji w SEC, w trakcie którego ówczesny dyrektor wskazał, że urząd nie traktuje kryptowaluty Ethereum jako papier wartościowy. Choć zdaje się, iż od tamtego czasu amerykańska komisja całkowicie zreformowała swoje stanowisko, to względem zbiórki Ripple Labs z 2013 r. wypowiedź Williama Hinmana może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozwiązania.

Na tym etapie wciąż ciężko jest jednoznacznie wskazać, jaki będzie wynik rozpoczętej niemalże dwa lata temu batalii prawnej. Niemniej wszystko wskazuje na to, iż w nadchodzących miesiącach zostanie przedstawiona konkluzja, która z całą pewnością znacząco wpłynie na krajobraz rynku kryptowalut w Stanach Zjednoczonych i co nieuniknione, na świecie. Rozstrzygnięcie zgodne z wnioskami SEC doprowadzi do kolejnych pozwów wobec wiodących światowych projektów kryptowalutowych, które chociażby dotknęły Amerykańskiej ziemii. Z kolei skuteczna obrona tokena XRP znacząco osłabi pozycję komisji wobec innych emitentów tokenów. Niezależnie od obranego przez amerykański sąd kierunku, wynik tej rozprawy będzie bardzo istotny dla dalszej adopcji technologii blockchain w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl