Rozporządzenie MiCa a branża walut wirtualnych

25.05.2022 | Webinary

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejny, darmowy webinar organizowany przez Kancelarię Prawną Graś i Wspólnicy. Tym razem zajmiemy się rozporządzeniem MiCa, które rzuca nowe światło na branżę walut wirtualnych w Polsce i Unii Europejskiej.

Obecnie działalność związana z emisją kryptoaktywów, świadczeniem usług na podstawie technologii rozproszonego rejestru oraz wprowadzania ich do obrotu zależy od rozwiązań wprowadzonych w danym państwie Unii oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Chaos regulacyjny, brak jednolitych przepisów prawnych oraz brak wspólnego stanowiska organów nadzoru krajów członkowskich UE w sprawie kwalifikacji prawnej krypto aktywów, z jednej strony oznacza trudności w prowadzeniu działalności o zasięgu międzynarodowym wewnątrz Unii Europejskiej, z drugiej natomiast brak ochrony podmiotów nabywających kryptoaktywa na rynku, jak również inwestorów zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych projektów.

W pierwszej kolejności, podczas naszego spotkania, omówimy sytuację prawną branży kryptowalut w Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania Polskie. Przybliżymy cel wprowadzenia rozporządzenia MiCa, a także klasyfikację walut wirtualnych w świetle tych regulacji.

Zadaniem MICA jest zapewnienie znacznie większego stopnia pewności prawnej, usunięcie rozdrobnienia wśród systemów krajowych i zapewnienie możliwości wprowadzania kryptowalut do obrotu z jednego punktu wejścia, w ramach ujednoliconego procesu licencyjnego.

To właśnie w drugiej części webinaru przedstawimy wymogi prawne, związane z uzyskaniem licencji Crypto Asset Service Providera (CASP). Ta licencja zostaje wprowadzona rozporządzeniem MiCa i będzie ona niezbędna dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem kryptowalutami w Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa już w czwartek 02.06.2022r. o godzinie 16:00.

REJESTRACJA

Harmonogram

Konsekwencje wprowadzenia rozporządzenia MiCa dla branży walut wirtualnych w Unii Europejskiej

16:00-16:30 – sytuacja prawna branży krypto w Polsce i Unii Europejskiej, cel wprowadzenia zmian prawnych w zakresie walut wirtualnych oraz klasyfikacja walut wirtualnych w świetle rozporządzenia MiCa – apl. adw. Paweł Filipek

16:30-17:00 – wymogi prawne związane z uzyskaniem licencji Crypto Asset Service Providera (CASP) wprowadzonej przez rozporządzenie MiCa – apl. rad. Tomasz Kalinowski

17:00-17:15 – Q&A

Prelegenci:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

Paweł Filipek

Adwokat
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

Morderator spotkania:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl