Status kryptowalut w wybranych ustawodawstwach europejskich – Szwajcaria

20.05.2021 | Technoglogy

W tym tygodniu kontynuujemy nasz cykl, tym razem chcielibyśmy przybliżyć regulacje prawne dotyczące kryptowalut wprowadzone w Szwajcarii.

W styczniu 2017 roku w Szwajcarii, państwie znanym z wysoko rozwiniętego systemu bankowego, powstaje Crypto Valley Association związek, w którego cele statutowe wpisane zostało stworzenie ekosystemu utalentowanych osób i startupów wokół technologii blockchain. Niedługo później kanton Zug, czyli miejsce narodzin związku, uzyskuje przydomek „Doliny Krypto” duchowego następcy „Doliny Krzemowej”. W raporcie z 2018 roku Financial Market Supervisory Authority uznaje dotychczas istniejące ramy prawne za wystarczające do regulowania instrumentów powiązanych z blockchain, prezentując jednocześnie pozytywne nastawienie do nowej technologii. Na chwilę obecną szwajcarskie regulacje dotyczące kryptowalut składają się z odpowiednio odniesionych procedur Anti-Money Laundering (przeciwko praniu pieniędzy) oraz Know Your Customer (identyfikacja klientów). Szwajcarski Financial Market Supervisory Authority (FINMA) jest odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego i sprawuje pieczę nad funkcjonowaniem rynku finansowego, a w szczególności banków, ubezpieczycieli, giełdy oraz jej uczestników. W 2018 roku wspomniany organ wydał wytyczne dotyczące aktualnej legislacji rynku oraz jej odpowiedniego odniesienia do różnego typu dóbr wirtualnych. FINMA skategoryzowała waluty wirtualne zgodnie z ich funkcją bądź celem jako:

  • tokeny płatnicze (posiadające jedynie właściwości płatnicze bądź inwestycyjne),
  • tokeny użytkowe (zapewniające usługę na powiązanej platformie),
  • tokeny majątkowe (zbliżone w swojej naturze do papierów wartościowych).

Zgodnie z wydanym w 2018 „ICO Guidelines”, FINMA hołduje podejściu, które niektórzy określają jako „ten sam biznes — te same zasady” — gdzie nowa technologia nie jest traktowana inaczej niż istniejące już klasyczne instrumenty finansowe, jeżeli służy tym samym celom. Initial Coin Offering jest regulowany zgodnie z postanowieniami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, prawu bankowemu oraz obrotem papierami wartościowymi. Wytyczne w związku z AML i KYC różnią się w zależności od charakterystyki tokena (przedstawionej powyżej). Analogicznie do rozwiązań przyjętych na Malcie, największymi restrykcjami objęte są tokeny płatnicze oraz imitujące w swej naturze papiery wartościowe. W celu świadczenia usług związanych z wymianą kryptowalut na terenie Szwajcarii konieczne jest uzyskanie licencji wydawanej przez FINMA, tzw. „Virtual Asset Service Provider”. Uzyskanie licencji wymaga wypełnienia procedury due diligence, nawiązującej do regulacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i walki z finansowaniem terroryzmu, natomiast w trakcie świadczenia usług konieczne jest każdorazowe przeprowadzanie kontroli identyfikującej klienta w nawiązaniu do obowiązującego „Anti-Money Laundering Act”.

W tym momencie należy zwrócić uwagę na fakt, że regulacje prawne i podatkowe różnią się w zależności od kantonu. Od lutego 2021 roku, rezydenci podatkowi kantonu Zug, wspomnianej na wstępie „Doliny krypto”, mogą rozliczyć podatek do wysokości 100.000 franków, wykorzystując w tym celu Bitcoin lub Etherum, jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć na świecie.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl