Status kryptowalut w wybranych ustawodawstwach europejskich – Wielka Brytania

10.03.2022 | Technoglogy

Podejście Wielkiej Brytanii do przepisów dotyczących kryptowalut było w poprzednich latach wyważone, ale obecnie dojrzewa ono w krajobrazie finansowym po Brexicie. W 2020 roku Sąd Najwyższy potwierdził w orzeczeniu, że aktywa kryptowalutowe są własnością, co dało prawną możliwość rozporządzania nimi, natomiast do dziś nie ma konkretnych przepisów dotyczących kryptowalut, które nie są uznawane za prawny środek płatniczy.

Według Banku Anglii, kryptowalutom brakuje klasycznych cech definicyjnych, zatem nie są one uznawane za „pieniądze” i nie stanowią ryzyka systemowego dla stabilności systemu bankowego. Ponieważ jednak konsekwencje prawne, regulacje i status kryptowalut mogą się zmieniać w zależności od ich charakteru, rodzaju i zastosowania, FCA (Financial Conduct Authority – regulator rynku finansowego) i Bank Anglii wydały szereg ostrzeżeń i wskazówek dotyczących ich wykorzystania. Ostrzeżenia te dotyczą między innymi braku ochrony regulacyjnej i monetarnej statusu kryptowalut, jako nośników wartości oraz niebezpieczeństw związanych z handlem spekulacyjnym i zmiennością kursu.

W związku z tym, że wraz ze wzrostem zainteresowania kryptowalutami, wśród ich posiadaczy nie rośnie, a wręcz spada świadomość tego, czym są kryptowaluty i z jakim ryzykiem wiąże się obrót nimi, w ostatnich miesiącach Wielka Brytania rozpoczęła prace nad uregulowaniem rynku kryptowalut.

W pierwszej kolejności skupiono się na treściach reklamowych, natomiast na początku tego roku powołano parlamentarną grupę roboczą, która ma zająć się uregulowaniem tego rynku.

W grudniu 2021 brytyjski urząd nadzoru reklamy zakazał kampanii promujących kryptowaluty, w tym między innymi prowadzonych przez Coinbase, Kraken, czy Papa John’s Pizza. Regulator stwierdził, że reklamy kryptowalut wprowadzają odbiorców w błąd, wykorzystując w tym celu brak doświadczenia konsumentów i nie informują o ryzyku inwestycyjnym.

Zgodnie z założeniami, reklamowanie kryptoaktywów ma podlegać pod przepisy FCA (Financial Conduct Authority – regulatora rynku finansowego), czyli obowiązujące dla reklam usług i produktów finansowych. Będzie to skutkowało między innymi tym, że reklamy kryptowalut będą musiały informować o możliwym ryzyku inwestycyjnym, być przedstawiane w sposób zrozumiały i nie będą mogły wprowadzać odbiorców w błąd.

Powołano także stałą grupę roboczą w parlamencie, w której skład wchodzą również przedstawiciele rynku krypto. Na jej czele stanęła członkini Izby Gmin, Lisa Cameron, która deklaruje, że: „Musimy zapewnić, że w Wielkiej Brytanii istnieją odpowiednie ramy regulacyjne, które wspierają innowacje i gwarantują, że Wielka Brytania pozostanie atrakcyjnym miejscem do zakładania i rozwoju dla innowacyjnych firm.”

Jednocześnie wskazując, że „Równie ważne jest, abyśmy mieli jasny system ochrony konsumentów, zapewniający im zrozumienie ryzyka i ochronę przed ryzykiem szkód ekonomicznych wynikających z oszustw i wyłudzeń.”

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl