Obniżenie wymiaru czasu pracy

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, prawa mamy w związku z powrotem do pracy, terminy na złożenie wniosku, zgoda pracodawcy, itp.

„Rozwód kościelny” i spadki

„Rozwód kościelny” i spadki

Stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w kościele oraz jak wygląda taki proces. Rozmawiamy także o spadkach i testamentach, m. in. z prawami i obowiązkami spadkobierców czy zachowkiem.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Webinarium, które pozwoli zrozumieć otoczenie prawne procesu legalizacji, pokaże jak w praktyce wygląda zatrudnienie cudzoziemca, rozwieje wątpliwości i wskaże najkorzystniejszą formę zatrudnienia.

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Ilość aktów prawnych jaka pojawia się ostatno jest bardzo duża, dlatego właśnie omówimy najważniejsze zmiany, które „Tarcza 3.0” wprowadza w odniesieniu do swojej poprzedniczki.

Tarcza Finansowa PFR, ARP i BGK

Tarcza Finansowa PFR, ARP i BGK

Wyjaśniamy założenia Tarczy Finansowej PFR i ARP oraz BGK. Przedstawiamy w jaki sposób należy przygotować się do złożenia wniosku oraz kto może zostać ich beneficjentem (duże firmy, MŚP, mikro przedsiębiorcy).

Galerie Handlowe a pandemia

Galerie Handlowe a pandemia

Webinar dla wszystkich najemców i wynajmujących, przybliżamy pojęcie wygaszenia wzajemnych zobowiązań oraz omawiamy prawa i obowiązki wynajmujących i najemców po otwarciu galerii handlowych.

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Webinar skierowany do wszystkich, którzy zostali przez swój kredyt walutowy postawieni pod ścianą. Przybliżamy przysługujące prawa oraz wyjaśnić niektóre kwestie, zawarte w umowach kredytowych.