Uwaga pracodawcy! Wrócił ważny obowiązek: do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania lekarskie

08.12.2023 | O pracy po pracy

W dzisiejszym artykule poruszymy temat badań lekarskich. 1 lipca 2023 roku zniesiono w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym, w naszym kraju przestały obowiązywać przepisy przejściowe. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w nieprzekraczalnym terminie, do 28 grudnia bieżącego roku, pracodawca i pracownik są zobowiązani podjąć zawieszone w tym czasie obowiązki, jakie wynikają z kodeksu pracy. Właśnie wtedy mija dokładnie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, podczas którego zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich dla pracowników.

W jaki sposób regulują tę kwestię przepisy?

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników. Ponadto, zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy, przedłużono ważność orzeczeń lekarskich, który upłynął po dniu 07 marca 2020 roku, na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy – po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Jakie są kary za brak badań lekarskich u pracownika?

Zgodnie z art. 283 § 1 kodeksu pracy pracodawca może ponieść karę grzywny od 1000 do 30000 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno pracodawca i pracownik są zobowiązani bez zbędnej zwłoki podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, pracodawca powinien jak najszybciej skierować pracownika na takie badania, a pracownik jest zobligowany je szybko wykonać.

W przypadku pojawienia się wątpliwości, czy pytań związanych z powyższą problematyką, jak i szeroko rozumianym prawem pracy, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 7 grudnia 2023 r.

autor:

Jakub Klijewicz

Radca prawny
+48 502 469 739 | j.klijewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl