Wspólne rozliczenie z małżonkiem

25.03.2024 | Podatkowe to i owo

Jeszcze do końca kwietnia można składać zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego za 2023 rok. Dla niektórych może to oznaczać obowiązek zapłaty podatku, dla innych zwrot nadpłaty. Aby nasze zobowiązanie podatkowe było jak najniższe należy skorzystać z przysługujących ulg i preferencji podatkowych. Jedną z nich jest możliwość złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem.

Czemu jest to korzystne? Ponieważ w określonych przypadkach pozwala zapłacić niższy podatek. Rozliczenie to bowiem polega na zsumowaniu dochodów obojga małżonków i podzielenia przez dwa. Każdy z małżonków płaci wówczas podatek od połowy sumy wspólnych dochodów. Jeżeli jeden z małżonków wszedł w drugi próg podatkowy, a drugi nie, może okazać się, że wspólne rozliczenie spowoduje, że oboje zapłacą podatek w niższej stawce. Aby skorzystać z tej preferencji należy spełnić jednak określone warunki.

Przede wszystkim, co oczywiste, należy być w związku małżeńskim. Musiał być on zawarty najpóźniej w 2023 roku. Ponadto w małżeństwie musi istnieć ustrój wspólności majątkowej. Dodatkowo oboje małżonkowie muszą być opodatkowani według skali podatkowej lub ze źródeł opodatkowanych liniowo lub ryczałtem nie osiągnęli w 2023 roku żadnych dochodów, ani nie ponieśli kosztów. Wyjątkiem jest jedynie ryczałt od prywatnego najmu. Istotna jest też posiadana przez nich rezydencja podatkowa. Z preferencji tej mogą bowiem skorzystać polscy rezydenci podatkowi, ale nie tylko. Jest ona także dopuszczalna dla małżeństw, w których:

  1. oboje małżonkowie posiadają rezydencję podatkową innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu, bądź Szwajcarii, albo
  2. jeden z małżonków jest polskim rezydentem podatkowym, drugi posiada zaś rezydencję podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu, bądź Szwajcarii.

W przypadku jednak, gdy jeden, bądź oboje małżonkowie nie posiadają rezydencji podatkowej w Polsce, będą oni uprawnieni do wspólnego rozliczenia podatkowego, jeżeli 75% ogółu ich przychodu została osiągnięta w Polsce, a także udokumentują swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.

Wspólne rozliczenie podatkowe przysługuje również, jeżeli jeden z małżonków zmarł w 2023 roku. W przypadku śmierci małżonka możliwe jest bowiem skorzystanie z ulg podatkowych, które przysługiwałby mu gdyby nie doszło do jego zgonu.

W celu skorzystania ze wspólnego rozliczenia wystarczające jest, że jeden z małżonków w PIT-36 lub w PIT-37 zaznaczy odpowiednie pole. Oczywiście najkorzystniej stosować wspólne rozliczenie, jeżeli między małżonkami występuje znaczna dysproporcja w osiąganych dochodach lub gdy jeden z nich nie osiąga go wcale. W przypadku, gdy oboje małżonków przekroczy drugi próg podatkowy, wspólne rozliczenie nie przyniesie korzyści podatkowej, ale pozwoli uprościć proces rozliczeń. Zamiast dwóch osobnych deklaracji, wystarczające będzie złożenie jednej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 25 marca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl