Wyzwania rynku nieruchomości w 2023 roku

03.01.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszy wtorkowy poranek witamy Państwa pierwszym artykułem w 2023 roku. Jako Zespół Działu Nieruchomości Graś i Wspólnicy sp. k. życzymy, by nie był on trudniejszy niż rok 2022 oraz by nasze artykuły pomogły zrozumieć coraz to większe zawiłości prawne, w szczególności wynikające z wprowadzanych nowelizacji.

Rozpoczynając 2022 r. największym wyzwaniem dla rynku nieruchomości wydawała się ustawa deweloperska uchwalona w 2021 r. Tymczasem już w lutym rozpoczęła się wojna w Ukrainie, a rosnąca w kolejnych miesiącach inflacja i stopy procentowe wpłynęły nie tylko na ceny usług i materiałów budowlanych, ale i ograniczyły popyt na rynku mieszkaniowym. To są wyzwania, które pozostają z nami w roku 2023 r. Ponadto szykuje się wiele zmian w prawie, które będziemy dla Państwa na bieżąco analizowali.

W zakresie najważniejszych zmian w prawie to w naszej ocenie w 2023 r. projektodawcy będą dążyli do uchwalenia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W listopadzie 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji po konsultacjach społecznych, które zostały przeprowadzone jeszcze na przełomie 2021 i 2022. Wydaje się, że zmiany w tym zakresie są nieuchronne, więc jak tylko pojawi się informacja, że projekt ustawy trafi do Sejmu (a może i wcześniej) będziemy je dla Państwa szczegółowo analizować. W tym zakresie współpracujemy też z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i nowelizacja ta na pewno będzie tematem niejednego szkolenia.

Koniec roku 2022 r. to także spore zamieszanie z nowelizacjami Prawa budowlanego. W mediach pojawiało się wiele informacji o nowelizacjach, które dopiero są projektami zmian i nie wyszły jeszcze poza etap ich przygotowania przez Radę Ministrów. Dlatego w odrębnym alercie przygotujemy dla Państwa podsumowanie zmian w Prawie budowlanym, które już zostały uchwalone i mamy pewność, co do daty ich wejścia w życie. Prawo budowlane, a konkretnie cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego będzie też tematem, który opracujemy dla Państwa w pierwszych tygodniach 2023 r. Przygotujemy dla Państwa podsumowanie tego, co już zostało przyjęte oraz kolejnych zmian, których możemy się spodziewać jeszcze w tym roku.

Pomimo zapowiedzi we wrześniu 2022 r. nie weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po wpłynięciu do Ministerstwa Rozwoju i Technologii kilkuset uwag, w tym wskazujących na wykorzystanie już nieaktualnych Polskich Norm, zmieniono przepisy przejściowe i wydłużono termin na wejście w życie nowego rozporządzenia do dnia 20 września 2024 r. Z uwagi na fundamentalny charakter tego rozporządzenia prace nad jego ostatecznym kształtem powinny rozpocząć się już w 2023 r., lecz jak to zwykle bywa do tematu powrócimy dopiero w 2024 r. Na pewno będziemy ten temat śledzić i informować o statusie projektu zmiany rozporządzenia.

Z kwestii poza legislacyjnych to widzimy, że w 2023 r. dojdzie do zmniejszenia liczby inwestycji na rynku mieszkaniowym, w szczególności transakcji z klientami indywidualnymi. Jednak i tutaj mogą pojawić się niespodzianki wobec zapowiadanych przez rząd nowości programowych, pozwalających młodym osobom na zakup pierwszego mieszkania – czekamy jednak na konkretne projekty zmian w prawie. Z kolei rozpoczynając projekty, inwestorzy powinni rozważyć zastosowanie nowych i wydajnych rozwiązań pod względem energetycznym i przyjazności dla klimatu. To już nie tylko kwestia trendu na ESG, ale wobec rosnących cen energii ważny element utrzymania i zarządzania budynkami.

Rok 2023 może być także dobrym czasem na dokonywanie zakupów gruntów pod przyszłe inwestycje. Wobec spadku sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym, ten rok może obfitować w transakcje PRS, co do których już dostajemy zapytania od klientów.

Jak w zeszłym roku, chcielibyśmy też zachęcić Państwa do zgłaszania nam tematów (social@kglegal.pl), które Państwa zdaniem moglibyśmy jeszcze poruszyć. Staramy się, by nasze artykuły wychodziły naprzeciw problemom pojawiającym się na rynku.

Jednocześnie, osobiście cieszę się, że wracam do Państwa jako redaktor cyklu pt. „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”. Mam nadzieję, że przygotowywane przez nas tematy w 2023 r. ułatwią Państwu poruszanie się po zawiłościach norm prawnych. W razie wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl