Zdrowe odżywianie zmniejsza podatek

13.11.2023 | Podatkowe to i owo

Jesień poza swoimi urokami, to też czas większej zachorowalności na grypę, czy przeziębienie. Wiąże się to z absencją w pracy, co powoduje konieczność przejęcia obowiązków przez innych pracowników lub skumulowania zadań po powrocie.

Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, a o tym jak ważna jest profilaktyka nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jaki ma to jednak związek z podatkami? Czyżby planowana była podwyżka stawki podatku na lekarstwa? Na szczęście nie. Związek ten polega natomiast na tym, że inwestycja pracodawcy w zdrowe odżywianie może mu się opłacić nie tylko z powodu niższych kosztów pracowniczych ale również z powodu niższego podatku. Pracodawca ma bowiem prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup owoców i warzyw dla pracowników i współpracowników.

Stanowisko takie zajął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej przez siebie interpretacji podatkowej1. Organ przypomniał, że kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile ustawa wprost nie wyłącza ich z kosztów podatkowych. W celu uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu musi zatem istnieć związek między jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Wydatki ponoszone na zakup owoców i warzyw dla pracowników i współpracowników są związane z osiągnięciem przychodu. Poza zmniejszeniem absencji wywołanych chorobami, wpływa to również na zwiększenie efektywności pracowników i atrakcyjność miejsca pracy dla potencjalnych pracowników i współpracowników. Owocowe dni podwyższają także morale panujące w zespole i prowadzą do umocnienia relacji między pracownikami i współpracownikami. Dzięki temu zwiększa się efektywność ich współpracy.

Organ uznał, że wydatki te nie są ponoszone na reprezentację pracodawcy (co ustawa wyłącza z możliwości uznania za koszt podatkowy), a zatem mogą zostać odliczone od przychodu. Co istotne, interpretacja ta dotyczy zarówno wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, jak i współpracowników (umowa zlecenie, B2B). Niezależnie zatem, czy z udostępnionych owoców korzystają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej. Ich praca w takim samym stopniu przyczynia się do powstania przychodu.

Dla bardziej zapobiegliwych warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy: wydatki na zakup witamin dla pracowników i współpracowników również będą zaliczać się do kosztów uzyskania przychodu2.

Zazwyczaj w beczce miodu (jakże zdrowego) jest też łyżka dziegciu (również posiadającego właściwości pro zdrowotne). Tak też i w tym przypadku. O ile wydatki na podniesienie odporności pracowników i współpracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu przez pracodawcę, o tyle przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność nie odliczy wydatków na podnoszenie własnej odporności. Organy skarbowe konsekwentnie uznają te wydatki za osobiste, a zatem takie, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 13 listopada 2023 r.


  1. Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2023 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.465.2023.1.KW ↩︎
  2. Stanowisko takie np. Interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2017 r. 0114-KDIP3-1.4011.320.2017.2.IF ↩︎

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl