Marta Chodzińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach , organach administracji samorządowej oraz dziale prawnym spółki działającej w obszarze prawa medycznego prowadząc kompleksową obsługę korporacyjną spółek zależnych. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz gospodarczym. Jako aplikantka adwokacka posiada uprawnienia do występowania przed sądami powszechnymi oraz organami administracji samorządowej i rządowej w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz karnych. Do jej bieżącej pracy należy prowadzenie postępowań sądowych, a w związku z tym sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia, umów.