Kamil Dąbrowski

Adwokat

Adwokat z prawie 5-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związany od 2017 r. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności umowami, kwestiami korporacyjnymi, jak i postępowaniami cywilnymi, gospodarczymi czy administracyjnymi. Uczestnik wielu negocjacji o dużym poziomie skomplikowania spraw czy umów.

Brał udział w dużych projektach i sporach prowadzonych przez Kancelarię. W codziennej pracy obsługuje przedsiębiorcę będącego w pierwszej 50 największych polski firm według  rankingu „200 Największych Polskich Firm” tygodnika „Wprost”.

W swojej codziennej pracy prowadzi sprawy, uwzględniając oczekiwania klienta, jak i szereg czynników prawnych i biznesowych, co ma na celu uzyskanie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta w możliwie najszybszym czasie.

W kontaktach z klientami i zespołem cechuje go opanowanie oraz pozytywne nastawienie.

Ważne projekty prowadzone przez adwokata Kamila Dąbrowskiego w ostatnim czasie:

  • Kierownik Projektu inwestycji wartej około 100 mln zł, obejmującej sprzedaż akcji oraz objęcie nowej emisji. Członek Komitetu Sterującego. Uczestnik negocjacji.  Odpowiedzialny za koordynowanie prac pomiędzy kancelarią oraz podmiotami biorącymi udział w transakcji na każdym etapie transakcji,
  • skomplikowana sprawa o wartości około 80 mln zł, (łącząca w sobie kilka dziedzin prawa, w szczególności prawo cywilne, energetyczne, podatkowe, administracyjne czy papierów wartościowych),  którą zakończył osiągnięciem ugody wielostronnej,
  • nabycie – w procesie emisji- obligacji o wartości około 12.000.000,00 zł,
  • udział w pracach dot. emisji obligacji o wartości 50.000.000,00 zł oraz wprowadzone tych obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
  • Obsługa przedsiębiorcy będącego w pierwszej 50 największych polski firm według  rankingu „200 Największych Polskich Firm” tygodnika „Wprost
  • bieżący nadzór nad procesem windykacyjnym, obejmującym około 130 spraw, przekraczających  wartość 13 mln zł,
  • negocjacje nad umową licencyjną, serwisową, na koncepcje oraz wdrożeniową systemu ERP,
  • udział przy wdrażaniu procedur, w szczególności (i) monitorowania należności (windykacyjnej), (ii)  udzielania limitów kredytowych, (iii) obiegu i kontroli dowodów księgowych, (iv) autoryzacji zamówień, (v) uzyskiwania zabezpieczeń,
  • przygotowanie spółki do wejścia „JPK_VDEK”, oraz obowiązkowego „split payment”,
  • Przygotowanie przedsiębiorców do zmian w systemach informatycznych z uwagi na zmiany w przepisach.