Mateusz Daniluk

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, a także prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes), jak również postępowań karnych prowadzonych w oparciu o tajemnicę państwową, czy też w związku z materiałami zawierającymi informacje niejawne – oznaczonymi klauzulą tajności.

Już od początku studiów prawniczych zdobywał doświadczenie zawodowe – początkowo w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, następnie zaś w prywatnych przedsiębiorstwach, stanowiąc wsparcie działów prawnych. Od kilku lat, niezależnie od działalności prawniczej prowadzi działalność doradczą w zakresie public relations, biorąc aktywny udział w procesach kreowania wizerunku osób publicznych, jak również w kształtowaniu brzmienia ogólnopolskich kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem i dbałością o interes prawny współpracujących z nim podmiotów.