Filip Jurczak

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt.: „Stosowanie tymczasowego aresztowania w teorii i praktyce”.
Aplikację odbywa u Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysława Rosatiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k oraz współpracuje z Kancelarią Adwokacką mec. Artura Jurczaka.
W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem spraw aresztanckich oraz odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

języki: angielski