Filip Jurczak

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego.

Doktorant na Uniwersytecie SPWS. Sporządza pracę doktorską z zakresu praktyki stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce.

Członek zespołu ds. wsparcia wykonywania zawodu adwokata Naczelnej Rady Adwokackiej.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego UW uniwersytetów Georgia State University i Emory University.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Approved Compliance Officer.

Mediator.

Członek Samorządu Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Adwokata Artura Jurczaka (byłego sędziego i prokuratora, a także wieloletniego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)

Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach karnych, w tym z zakresu prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes). Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury.

Języki: Angielski