Filip Jurczak

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem ,, Tymczasowe aresztowanie w teorii i praktyce”.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego UW prowadzonej przez renomowane amerykańskie uniwersytety Emory University i Georgia State University, którą ukończył jako jeden z najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie karnym.

Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego.

Jest członkiem Samorządu Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Adwokata Artura Jurczaka (byłego sędziego i prokuratora, a także wieloletniego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)

Aktualnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu postępowania karnego na Uniwersytecie SWPS.

W ramach zainteresowań pozazawodowych pasjonuje się historią współczesną, sportem i polityką.

Języki: angielski