Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki

Na co dzień student IV roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Naukę łączy z pracą w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. zdobywając przy tym pierwsze szlify zawodowe. Rozwija swoje kompetencje jako członek Rady Programowej Fundacji Centrum Strategii i Analiz Gospodarczych. W swoim dorobku posiada odbyty staż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obszar zainteresowań skupia wokół prawa cywilnego, w szczególności prawa nieruchomości i prawa rolnego. Na stanowisku pracy zajmuje się merytorycznym wsparciem prawników, adwokatów i radców prawnych Kancelarii. Do jego obowiązków należy wspomaganie Zespołu w czynnościach dotyczących:
– badań due diligence;
– analiz prawnych możliwości realizacji inwestycji;
– określenia ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości.

języki: angielski