Brodowski Bartosz

Brodowski Bartosz

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem w kancelarii adwokacko-radcowskiej, zajmując się głównie tematyką badań prawnych Due Dilligence przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, tematyką finansowania transakcji oraz prawem pracy. Odbyłem również krótką praktykę w...
Stańdo Marta

Stańdo Marta

Uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego w zakresie prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Executive Master of Business Administration (MBA), prawnik z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które...