Sobocińska Karolina

Sobocińska Karolina

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związana od marca 2020 r. Z zaangażowaniem wspiera zespół Kancelarii w zadaniach merytorycznych z zakresu postępowania...
Bojarski Wojciech

Bojarski Wojciech

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa autorskiego z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego. Współpracuje i doradza uznanym producentom gier i oprogramowania. Wspiera klientów w przeprowadzaniu procesów...
Bojarski Wojciech

Wiraszka Karolina

Wspomaga poszczególnych członków zespołu w prowadzonych przez nich postępowaniach, dzięki czemu szybko zdobyła doświadczenie pozwalające jej na samodzielne prowadzenie spraw. Specjalizuje się sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców wskazujących pobyt z rodziną jako...
Bojarski Wojciech

Farutin Aleksandr

Długoletni współpracownik Działu Legalizacji Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.. Specjalista w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę, z wieloletnim doświadczeniem o zastosowaniu praktycznym. Absolwent Wydziału Filologii na Petersburskim Uniwersytecie...
Misiorowski Piotr

Misiorowski Piotr

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracę nawiązał w 2019 roku. Doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w warszawskich kancelariach. Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk...