Latosek Grzegorz

Latosek Grzegorz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo z zakresu Gamedev, własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz nowych technologii. Do jego zainteresowań należą także...
Kopytowski Paweł

Kopytowski Paweł

Na co dzień student IV roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Naukę łączy z pracą w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. zdobywając przy tym pierwsze szlify zawodowe. Rozwija swoje kompetencje jako członek Rady Programowej Fundacji Centrum Strategii i Analiz...
Sobocińska Karolina

Sobocińska Karolina

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związana od marca 2020 r. Z zaangażowaniem wspiera zespół Kancelarii w zadaniach merytorycznych z zakresu postępowania...
Bojarski Wojciech

Bojarski Wojciech

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa autorskiego z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego. Współpracuje i doradza uznanym producentom gier i oprogramowania. Wspiera klientów w przeprowadzaniu procesów...
Bojarski Wojciech

Farutin Aleksandr

Długoletni współpracownik Działu Legalizacji Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.. Specjalista w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę, z wieloletnim doświadczeniem o zastosowaniu praktycznym. Absolwent Wydziału Filologii na Petersburskim Uniwersytecie...
Misiorowski Piotr

Misiorowski Piotr

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracę nawiązał w 2019 roku. Doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w warszawskich kancelariach. Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk...
Bartosiewicz Kamil

Bartosiewicz Kamil

Współpracę z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy nawiązał w 2020 r. Jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego zadań należy uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium całej Polski....
Kaczorek Paweł

Kaczorek Paweł

Paweł Kaczorek swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując od 2017 r. w Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. oraz w organach sądownictwa. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych  z...