Piechniak Justyna

Piechniak Justyna

Justyna Piechniak posiada pięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach karnych, w tym z zakresu prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar...
Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego. Doktorant na Uniwersytecie SPWS. Sporządza pracę doktorską z zakresu praktyki stosowania...
Świętosławski Michał

Świętosławski Michał

Adwokat Michał Świętosławski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego broniąc pracy magisterskiej pt.: „Zniesławienie w polskim prawie karnym”. Wieloletni wolontariusz i ambasador Fundacji Court Watch Polska. Procesualista i praktyk....
Cybul-Gruba Izabela

Cybul-Gruba Izabela

Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracuje od marca 2017 roku. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz prawem handlowym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak również krajowych oraz...