Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego. Doktorant na Uniwersytecie SPWS. Sporządza pracę doktorską z zakresu praktyki...