Zmiany w prawie – nowa ustawa deweloperska i przekształcenie użytkowania wieczystego

19.04.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Wiedząc, że powrót do pracy po Wielkanocy bywa trudny, postanowiliśmy, że dzisiaj przygotujemy dla Państwa krótki alert dotyczący dwóch ciekawych informacji o możliwych zmianach w prawie, tj. o nowej ustawie deweloperskiej oraz o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dla gruntów innych niż zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Rozpoczniemy od informacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym („nowa ustawa deweloperska”). Projekt jest wyjątkowo krótki i zakłada wydłużenie terminu wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej z 12 na 24 miesiące. Gdyby zatem został przyjęty, nowa ustawa deweloperska weszłaby w życie 1 lipca 2023 r., a nie 1 lipca 2022 r.

Projektodawcy przywołują w uzasadnieniu bardzo interesujące argumenty, na które wskazywała branża w toku procesu legislacyjnego oraz wskazują, że przyczyni się ona do wzrostu cen mieszkań oraz spadku zdolności kredytowej nabywców. Ciekawym jest, że projektodawcy zauważyli, że „uchwalona ustawa ponadto nie wprowadza żadnych zasad dotyczących nadzoru nad DFG, z zakresu odpowiedzialności za działania lub zaniechania. Wydatkowanie środków nie podlega żadnej wtórnej weryfikacji, co oznacza brak odpowiedzialności za spełnienie świadczeń z tego funduszu”. Co więcej, nadal nie zostało wydane rozporządzenie ustalające wysokość stawki procentowej, która ma być odprowadzana na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Co do możliwości wejścia w życie tego projektu, to należy do tego podejść z rezerwą. Projekt został wniesiony przez posłów Koalicji Polskiej, która ma 24 posłów. Ponadto, z doniesień medialnych wynika, że ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie planuje terminu przesunięcia wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, wobec czego pomysł ten może nie zyskać wystarczającego poparcia w Sejmie.

Przechodząc do drugiej informacji, która warta jest opisania, to kolejny krok w stronę planowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dzięki której już od 2023 r. ma pojawić się możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność również w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne. Ministerstwo otrzymało już zielone światło z Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zgodnie z zapowiedziami przekształcenie nie będzie odbywało się z mocy prawa, tak jak to miało miejsce w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, lecz na wniosek. Niestety będzie wiązało się najprawdopodobniej ze znaczącymi opłatami za takie przekształcenie.

Projekt zmian już w kwietniu ma trafić do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ale na razie nie został jeszcze udostępniony. Jak tylko zostanie opublikowany, na pewno szerzej przedstawimy założenia, w odrębnym artykule.

Już za tydzień, prześlemy artykuł dotyczący kolejnego zagadnienia związanego z umowami o roboty budowlane, jakim są klauzule waloryzacyjne.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 14 kwietnia 2022r.

autorzy:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

Ryszard Wawryczuk

Aplikant adwokacki
+48 501 320 547 | r.wawryczuk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl