Zuzanna Nowak dla pit.pl

19.04.2022 | Media

Kierownik działu legislacji naszej Kancelarii wyjaśnia zmiany jakie wprowadzi kolejna aktualizacja specustawy o pomocy Ukrainie, znajdującej się w stanie wojny.

https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-specustawie-o-pomocy-ukrainie-szerszy-dostep-do-pomocy-oraz-nowe-formy-wsparcia-1006848