Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września 2016 r., jednak z uwagi na Decyzję Komisji Europejskiej 2018/160 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonej przez Polskę w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4449), Komisja nakazała Polsce wstrzymanie wprowadzenia podatku, wobec czego ustawa została zawieszona.