Rząd przedłuża „etap odpowiedzialności” oraz wprowadza kolejne ograniczenia

Praca zdalna podczas izolacji

W dn. 27 XI 2020 r. wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników objętych izolacją domową, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 lub objawy choroby mają łagodny przebieg.

Rząd przedłuża „etap odpowiedzialności” oraz wprowadza kolejne ograniczenia

Aktualne obostrzenia w walce z COVID-19

Od 10.10.2020 r. obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z drastycznym wzrostem zachorowań. W chwili obecnej cały kraj jest objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów objętych strefą czerwoną.