Rząd zaostrza ograniczenia w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

07.08.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
od 8 sierpnia 2020 r. mają obowiązywać dodatkowe obostrzenia ze względu na rekordowe wzrosty zachorowań na COVID-19 w Polsce w ostatnich dniach. Według projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dodatkowe ograniczenia mają obowiązywać na terenie poszczególnych powiatów, które odnotowują najwyższy wzrost zachorowalności na COVID-19. Powiaty te będą przyporządkowywane do strefy czerwonej, gdzie będą obowiązywać bardziej dotkliwe obostrzenia lub do strefy żółtej, gdzie będą obowiązywać nieco łagodniejsze obostrzenia. Raz w tygodniu ma być przeprowadzana analiza danych dotyczących zachorowań we wszystkich powiatach w Polsce, w celu aktualizacji list powiatów w poszczególnych strefach.

Na chwilę obecną podział powiatów na strefy przedstawia się następująco:

 • Strefa czerwona to powiaty: pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim, ostrzeszowski w województwie wielkopolskim, nowosądecki i Nowy Sącz w województwie małopolskim, wieluński w województwie łódzkim,
 • Strefa żółta to powiaty: powieruszowski, Jastrzębie Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski i Przemyśl.

W strefie czerwonej mają obowiązywać między innymi następujące obostrzenia:

 • w lokalu gastronomicznym oraz ogródku gastronomicznym może przebywać 1 osoba na 4m2,
 • obowiązek noszenia maseczek również na zewnątrz,
 • zakaz działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki, parków rekreacyjnych, siłowni, kin,
 • zakaz organizacji kongresów, targów, wydarzeń kulturalnych,
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
 • w pojeździe transportu zbiorowego dopuszczalna liczba osób to 50% siedzących, a jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, zakaz wejścia do pojazdu obowiązuje dopóki nie ma liczby osób poniżej limitu 50%,
 • limit 50 osób na uroczystościach rodzinnych.

W strefie żółtej mają obowiązywać między innymi następujące obostrzenia:

 • w lokalu gastronomicznym oraz ogródku gastronomicznym może przebywać 1 osoba na 4m2,
 • w przypadku wesołych miasteczek, parków rozrywki, parków rekreacyjnych limit 1 osoba na 10 m2,
 • w przypadku organizacji kongresów i targów limit 1 osoba na 4m2,
 • podczas wydarzenia sportowego możliwy udział 25% publiczności,
 • podczas wydarzeń kulturalnych limit 25% publiczności w przypadku przestrzeni zamkniętej oraz 100 osób gdy wydarzenie odbywa się w przestrzeni otwartej,
 • limit 100 osób na uroczystościach rodzinnych.

Ponadto od 1 września 2020 r. każdy, kto nie będzie mieć zasłoniętych ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, będzie mieć obowiązek okazania zaświadczenia bądź orzeczenia potwierdzającego istnienie tych przyczyn.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został opracowany na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii według projektu opublikowanego w dniu 6 sierpnia 2020 r.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl