Zaostrzenie ograniczeń w związku z epidemią COVID-19

01.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
od dnia dzisiejszego obowiązują kolejne ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Zostały one wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ograniczenia dotyczą między innymi rozszerzenia kwarantanny na osoby zamieszkujące lub gospodarujące z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie, zmniejszenia możliwości przebywania w jednym czasie i miejscu określonej liczby osób w obiektach handlowych czy usługowe, funkcjonowania działalności hoteli, zmian w funkcjonowaniu obiektów wielkopowierzchniowych, czasowego ograniczenia świadczenia usług kosmetycznych i fryzjerskich, zasad przewozu osób środkami transportu, czy wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. O tych ograniczeniach informowaliśmy Państwa w naszym alercie prawnym z dnia 25 marca 2020 r. („Kolejne ograniczenia wprowadzane przez rząd w związku z COVID-19”).

Jakie są szczegóły kolejnych ograniczeń, o których poinformował w dniu wczorajszym Premier Rady Ministrów? Przedstawiamy je Państwu poniżej.

Rozszerzenie ograniczeń co do limitu pasażerów w odniesieniu do prywatnego transportu służącego do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

W przypadku osób poruszających się prywatnym środkiem transportu wyposażonym w więcej niż 9 miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy), zostaje wprowadzony zakaz przewozu w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Dotyczy to w szczególności osób, które dojeżdżają do pracy za pomocą pojazdu prywatnego lub przewoźnika, który nie świadczy usługi transportu publicznego.

Dodatkowe obowiązki dla pracodawców

Każdy zakład pracy ma obowiązek wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dotyczy to stanowisk pracy, które muszą być od siebie oddalone w odległości co najmniej 1,5 m. Ponadto zakład pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, ma obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Obowiązek ten wchodzi w życie od dnia 2 kwietnia 2020 r.

Objęcie sklepów budowlanych o powierzchni powyżej 2.000 m2 zakazem handlu w soboty i niedziele. Nowe obowiązki dotyczące wszystkich sklepów

Zakazem handlu w soboty i niedziele zostają objęte wielkopowierzchniowe sklepy, których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Obiekty handlowe oraz usługowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Z kolei na klientów nakłada się obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych.

Rozporządzenie wprowadza również ochronę osób starszych powyżej 65 roku życia. Wyłącznie ta grupa osób ma prawo w godz. 10:00-12:00 korzystać z usług danego obiektu handlowego przy zachowaniu ograniczenia przebywania w tym samym czasie i miejscu maksymalnie trzech osób w przeliczeniu na jedną kasę.

Świadczenie usług hotelowych dozwolone tylko dla osób objętych kwarantanną lub izolacją, wykonujących obowiązki zawodowe lub służbowe oraz dla personelu medycznego

Z usług hotelowych mogą korzystać tylko osoby będące w kwarantannie lub podlegające izolacji, osoby które wykonują obowiązki służbowe (będące w delegacji), a także personel medyczny. Co istotne, do dnia 2 kwietnia 2020 r. wszystkie inne osoby mają obowiązek opuszczenia obiektów hotelowych.

Zakaz świadczenia usług kosmetycznych, fryzjerskich, wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, masaży oraz innych usług związanych z poprawą kondycji fizycznej

Podmioty świadczące usługi kosmetyczne lub fryzjerskie zostają objęte zakazem prowadzenia działalności w zakresie świadczenia tych usług. Dotyczy to także salonów tatuażu i piercingu. Należy mieć na uwadze, że usług tych nie można świadczyć także poza miejscem prowadzenia takiej działalności gospodarczej (na przykład w domu).

Ograniczenie obejmuje także wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych, z wyłączeniem sytuacji, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Ograniczenia w liczbie klientów mogących przebywać w obiektach handlowych, usługowych, na targach oraz na poczcie

Do obiektu handlowego czy lokalu usługowego mogą wejść maksymalnie trzy osoby w przeliczeniu na jedną kasę lub stanowisko. Dotyczy to wszystkich kas lub stanowisk, w jakie jest wyposażony dany obiekt. Przykład: W lokalu banku znajdują się dwa stanowiska, zatem do lokalu może wejść maksymalnie sześć osób. Jeśli w sklepie znajduje się dziesięć kas, do sklepu może wejść maksymalnie trzydzieści osób.

Z kolei na targu czy bazarze, przy jednym stoisku handlowym mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, natomiast w placówce pocztowej maksymalnie dwie osoby na jedno stanowisko pocztowe. Do powyższych limitów nie wlicza się osób obsługujących dany obiekt, punkt czy targowisko.

Ograniczenie w przemieszczaniu się osób poniżej 18 roku życia

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osób, które nie ukończyły 18 roku życia możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Zakaz korzystania z terenów zieleni takich jak parki, bulwary, promenady oraz innych miejsc użyteczności publicznej

Od dziś obowiązuje zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. Zakaz ten nie obejmuje wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na tych terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie.

Obowiązek zachowania odległości 2 metrów od innego pieszego

Piesi mają obowiązek zachowania od siebie 2-metrowej odległości. Co istotne, dotyczy to także rodzin i bliskich. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie rodziców poruszających się z dziećmi do 13 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Wstrzymanie przewozu pasażerów poza granice RP za pomocą transportu kolejowego

Do odwołania zostaje wstrzymane przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zalecamy Państwu stosować się do powyższych ograniczeń i zakazów, ponieważ ich naruszenie może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych.

W przypadku pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu z prawnikami kancelarii.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl