Tarcza finansowa – PFR – dla sektora dużych przedsiębiorstw

06.05.2020 | COVID

Aktualnie możliwe jest już składanie wstępnych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw.

Program tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju jest skierowany do dużych firm, zatrudniających co najmniej 250 pracowników (na dzień 31 grudnia 2019 r.), których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 miliony euro i które:

  • odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku z powodu pandemii koronawirusa;
  • utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów z powodu koronawirusa;
  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży z powodu koronawirusa w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych dla nowych kontraktów z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wywołanym koronawirusem;
  • są uczestnikami Programów Sektorowych

W programie mogą brać udział również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 pracowników (na dzień 31 grudnia 2019 r.), a których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln złotych, o ile taki przedsiębiorstwo nie jest beneficjentem tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln złotych lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z koronawirusem.

W ramach tarczy finansowej dla dużych firm możliwe jest uzyskanie finansowania w trzech obszarach:

  1. Finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji do kwoty 1 mld złotych na okres dwóch lat (z możliwością przedłużenia o 1 rok);
  2. Finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych o wartości do 750 mln złotych mającego charakter bezzwrotny i uzależniony od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia, na okres 3 lat;
  3. Finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych na zasadach rynkowych akcji lub udziałów w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld złotych.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz wszelkie zobowiązania dla przedsiębiorstwa określane będą w umowie zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju.

Wstępny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego można wypełnić na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Do jego wypełnienia potrzebne będą podstawowe dane o przedsiębiorstwie, przychodzie w 2019 r., wartość EBITDA w 2019 r., czy też prognozowane zapotrzebowanie na kapitał w związku z epidemią COVID-19. Wniosek ma charakter wstępny, a ostatecznie decyzja o przyznaniu pomocy finansowej podejmowana będzie na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę m.in. wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji uwiarygadniającej osiągnięcie rentowności finansowej (w przypadku finansowania inwestycyjnego), projekcji finansowych oraz pozytywnego wyniku uproszczonego lub potwierdzającego badania due diligence przeprowadzonego przez PFR lub jego doradców.

W celu skorzystania z tarczy przedsiębiorca nie może mieć otwartej likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. Ponadto musi posiadać rezydencję podatkową lub rozliczać podatki w Polsce przez 2 lata, Beneficjent rzeczywisty zgodnie z rejestrem CRBR nie może mieć siedziby w raju podatkowym.

Beneficjent musi prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku. Wsparcia finansowego nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy na dzień 13.12.2019 r. lub na dzień składania wniosku posiadają zaległości podatkowe oraz wobec ZUS-u.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowana będą przekazywane w momencie uruchomienia programu. Aktualnie program czeka jeszcze na notyfikację Komisji Europejskiej.

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl