Informacja nt. biegu terminów procesowych wynikające z Tarczy 3.0

19.05.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
jak poprzednio wskazywaliśmy w alercie z dnia 19 maja 2020 roku dostępnym pod linkiem https://kglegal.pl/2020/05/19/tarcza-anrykryzysowa-3-0-zostala-uchwalona-przedstawiamy-najwazniejsze-zmiany/, w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”. Ma ona istotny wpływ na aspekt proceduralny prowadzonych postępowań, gdyż zakłada wznowienie zawieszonych wcześniej terminów, a także rozpoczęcie biegu terminów, które swojego biegu nie mogły rozpocząć ze względu na COVID 19.

Odmrożenie postępowań sądowych

Zgodnie z art. 46 pkt. 20) Tarczy 3.0 – został uchylony art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uchylony artykuł zakładał, że terminy sądowe i procesowe w wymienionych w przepisie postępowaniach nie rozpoczynają biegu, natomiast te które bieg rozpoczęły – ulegają zawieszeniu.

Tarcza 3.0 wprowadza swoiste „odmrożenie” sfery proceduralnej prowadzonych postępowań, gdyż zgodnie z art. 68 ust 6 i 7, terminy w postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy tj. dnia 23 maja 2020 roku. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu w trybie uchylonego art. 15 zzs – wznawiają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. biegną dalej (ale nie od nowa!) również od dnia 23 maja 2020 roku. Niezwykle istotne jest, aby pamiętać, że wznowienie biegu terminu może przypadać na dzień wolny od pracy, natomiast jeżeli upływ terminu przypada na dzień wolny od pracy, wówczas właściwym dniem upływu terminu jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe przepisy dotyczą wyłącznie prawa procesowego i kwestii proceduralnych postępowań sądowych, w związku z czym nie będą miały zastosowania do terminów prawa materialnego, takich jak terminy przedawnienia roszczeń.

Rozprawy online

Nowością jest wprowadzenie możliwości przeprowadzania rozpraw oraz posiedzeń jawnych online, przy pomocy urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie posiedzeń jawnych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku art. 15zzs(1) do 15zzs(5). Jest to jednak rozwiązanie innowacyjne, a obecne przepisy nie obligują sądów do stosowania tego rozwiązania, otwierają one natomiast możliwość skorzystania z takiej formy przeprowadzania posiedzeń w przyszłości. Nie wiadomo natomiast, biorąc pod uwagę infrastrukturę i zaplecze technologiczne sądów czy w/w przepisy rzeczywiście przełożą się na sądową praktykę. Na pewno ustawodawca zakłada taką możliwość, a prawdopodobieństwo zastosowania takiego rozwiązania będzie rosło wraz z wydłużającym się okresem trwania pandemii COVID 19.

Komentarz

Gdy wymiar sprawiedliwości wróci do właściwego sobie trybu funkcjonowania, spodziewać się można większego niż zwykle obciążenia sądów, gdyż sprawy bieżące będą nakładały się ze sprawami, które zostały zawieszone ze względu na pandemię COVID 19, co zmusi sądy do szybszego i intensywniejszego procedowania. Mimo to, nieunikniony będzie również dłuższy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie jego sprawy, w związku z tym warto już dziś rozważyć rozpoczęcie postępowania sądowego, aby postępowanie nie czekało w kolejce.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani doradztwem prawnym w powyższym zakresie lub pozostałych rozwiązań tarczy antykryzysowej, prosimy o kontakt.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz. 875)

Mikołaj Badziąg

Adwokat
+48 519 771 545 | m.badziag@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl


Adam Wawrzeńczyk

Aplikant adwokacki
+48 518 532 957 | a.wawrzenczyk@kglegal.pl