Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

25.05.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
W dniu 20 maja 2020 roku Rząd przyjął projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (dalej jako: „Projekt”). Wszystko wskazuje, że ta nowelizacja będzie częścią tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Najistotniejszym elementem Projektu jest przyznanie przedsiębiorcy uprawnienia do samodzielnego (to znaczy – bez udziału sądu) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Samodzielne wszczęcie postępowania i cztery miesiące ochrony przedsiębiorcy przed upadłością

Proponowane rozwiązanie stanowi w szczególności odpowiedź na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. Zakłada się, że w najbliższym czasie przedsiębiorcy na masową skalę znaczną wszczynać postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, co może doprowadzić do znacznego przeciążenia sądów i wydłużenia czasu trwania tych postępowań. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma służyć szybszemu porozumiewaniu się dłużników z wierzycielami, co w dalszej kolejności spowoduje odciążenie sądów oraz przyśpieszenie i usprawnienie samej procedury restrukturyzacyjnej.

Kluczowa propozycja Projektu zakłada zawarcie przez podmiot niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością umowy z doradcą restrukturyzacyjnym (który na dalszym etapie postępowania stanie się nadzorcą układu) oraz opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym bez konieczności uprzedniego wystąpienia do sądu.

Następnym krokiem będzie przygotowanie przez nadzorcę układu i przedsiębiorcę propozycji układowych i poddaniu ich pod głosowanie wierzycieli. Wniosek o zatwierdzenie układu zostanie przyjęty po uzyskaniu 2/3 łącznej wartości wierzytelności oraz ponad połowy głosujących. Dopiero na tym etapie w postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zaangażowany sąd, do którego trafi wniosek o zatwierdzenie układu. Co istotne, wniosek o zatwierdzenieu kładu będzie musiał być złożony w ciągu czterech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu dłużnik przystępuje do jego wykonania.

Jednocześnie należy podkreślić, że od chwili wszczęcia postępowania na zasadach przewidzianych w Projekcie, majątek dłużnika zostaje objęty ochroną na okres czterech miesięcy. W tym czasie wobec majątku nie może być prowadzone postępowanie egzekucyjne. Ochrona przewiduje również zakaz wypowiadania przez wierzycieli kluczowych dla dłużnika umów np. najmu czy leasingu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przewiduje również ochronę przed działaniami dłużnika, mogącymi spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Zgodnie z Projektem, do podjęcia przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna będzie bowiem zgoda doradcy restrukturyzacyjnego. Interesy wierzycieli ma chronić również możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o uchylenie skutków wywołanych ogłoszeniem dłużnika w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ostatnim przewidywanym przez Projek narzędziem, mającym na celu ochronę wierzycieli ma być obowiązek dłużnika do naprawienia szkody poniesionej przez wierzyciela w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze.

Proponowane rozwiązania należy oceniać pozytywnie, zarówno ze strony dłużników jak i wierzycieli, gdyż – jak sama nazwa wskazuje, mają one na celu przede wszystkim uproszczenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani doradztwem prawnym w powyższym zakresie lub pozostałych sprawach dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – nasi specjaliści ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych odpowiedzą na Państwa pytania.

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl