Windykacja

31.03.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w obliczu bieżących wydarzeń dotyczących panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii, wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostało narażonych na utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku na dotychczasowych zasadach. Wielu z tych przedsiębiorców spotkają problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiający się kryzys powoli zaczyna dotykać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmioty działające w ramach dużych spółek osobowych czy kapitałowych. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań oraz wątpliwości, między innymi tych dotyczących możliwości uzyskania zapłaty za usługi wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

W ocenie prawników Kancelarii Kijewski Graś sp. k., zagrożone obecną sytuacją są nie tylko podmioty zajmujące się transportem towarów, branża turystyczna czy handlowa, gdyż czarne chmury zbierają się również nad innymi sektorami gospodarki, a pomiędzy wieloma z nich istnieją przecież znaczne powiązania oraz zależności. Z tego też powodu, dbając o Państwa interesy, jako naszym klientom, proponujemy kompleksową obsługę dochodzenia należności opartą o poszanowanie zasad etyki oraz obowiązującego prawa.

Kancelaria prowadzi windykację w sposób kompletny, wyróżniając przy tym różne jej etapy, począwszy od windykacji opartej o dział księgowy, monitorowanie płatności oraz skierowanie wezwań do zapłaty, również z uwzględnieniem stawek odsetek (w tym odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych), po windykację na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Wyróżniamy tzw. windykację miękką – opartą o zarządzanie wierzytelnością z korzyściami dla obu stron, często poprzez negocjacje i uzgadnianie warunków spłaty bez wstępowania na drogę sądową. W toku prowadzonych postępowań, wiele spraw udaje się rozwiązać w sposób polubowny, poprzez zawieranie wszelkiego rodzaju ugód czy porozumień dotyczących spłaty zaległości. Kancelaria proponuje rozwiązania dopasowane do sytuacji, niejednokrotnie przygotowując układy ratalne.

Istnieją jednak sytuacje, gdy ze strony dłużnika nie widać woli polubownego załatwienia sprawy, wtedy zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowywana jest dokumentacja oraz pozew z dokładnym opisem stanu faktycznego i prawnego wraz z wszelkimi załącznikami. Taki sposób dochodzenia należności nazywamy tzw. windykacją twardą, na tym etapie nie ma miejsca już na negocjacje lecz na sprawne działania zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Uzyskanie nakazu zapłaty i jego uprawomocnienie się to koniec pewnego etapu sprawy, jest to jednak początek postępowania egzekucyjnego, gdzie przy pomocy doświadczonych komorników udaje się wyegzekwować długi na terenie całego kraju.

Wszelkie przysługujące roszczenia należy w odpowiedni sposób uprawdopodobnić, przedstawiając na ich poparcie umowy, faktury VAT, druki Wz, korespondencję z dłużnikiem, pokwitowania oraz inne dokumenty mogące mieć znaczenie w wykazaniu przysługującej należności.

W obecnej sytuacji konieczne wydaje się wdrożenie działań mających na celu wyegzekwowanie długów. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w obsłudze sporów i postępowań o zapłatę na każdym ich etapie oraz proponują wsparcie i udzielenie informacji, gdy po Państwa stronie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl


Jakub Cybul

Młodszy prawnik
+ 48 724 243 823 | j.cybul@kglegal.pl